Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

För dig som vill ha en yrkesintroduktionsanställning

Är du ungdom, nyanländ eller långtidsarbetslös? Då kan du lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du jobbar och får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning.

Du får lön som motsvarar minst 75 av procent lönen i arbetsgivarens kollektivavtal, beroende på hur stor del av arbetstiden som är handledning eller utbildning. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning.

Vad är yrkesintroduktion?

Vinsten med en yrkesintroduktionsanställning är att du lär dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina chanser att komma in på arbetsmarknaden.

Gör så här om du uppfyller något av villkoren och vill ha en yrkesintroduktionsanställning:

  1. Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta arbetsgivare.
  2. Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till Arbetsförmedlingen.
  3. Kontakta Arbetsförmedlingen och registrera dig.

Läs mer

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se