Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Antal diplomerade svetsare slår nya rekord

Gymnasieskolor, arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskolor har hittat en gemensam standard för svetsarutbildning - diplomutbildningen till internationell svetsare (IW). Under 2015 utfärdade Svetskommissionen hela 654 diplom!

Sverige är världsledande på att utbilda enligt det internationellt harmoniserade systemet. Svetskommissionen, med nu pensionerade Lars Johansson i spetsen, har fått internationellt erkännande för det stora arbete som har lagts ned på att införa utbildningssystemet i Sverige och nu ger arbetet resultat.

Arbetsförmedlingen har det som krav i sina upphandlingar, gymnasieskolor med riksintag har IW-utbildningen som standard för det industritekniska programmet.

Allt fler gymnasieskolor ansluter sig trots de stora investeringar som krävs då kraven är höga på lärare, lokaler och utrustning. I Sverige finns idag närmare 70 gymnasieskolor som är godkända att bedriva IW-utbildning. Det är bara ytterligare ett bevis på att utbildningen värdesätts och att svetsaren får bästa möjliga start.

Ett diplom är ett livslångt bevis på genomförd utbildning och det öppnar många dörrar för svetsaren på väg ut i arbetslivet. Med en utbildning kvalitetssäkrad av Svetskommissionen kan företagen vara säkra på att anställa svetsare med gedigen kunskap, redo att sättas i arbete.

För mer information, kontakta

Elisabeth Egerblom,
verksamhetsansvarig för de internationella utbildningarna
08-120 304 02

Läs mer

www.svets.se/iwi

 

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 maj 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se