Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Samarbete för ett starkare forskningsnätverk

För att säkerställa att hela spektret av företag är med inom forskning och utveckling är samarbete mellan forskningsfinansiärer och branschorganisationer av stor betydelse.

-Vi ser att små och medelstora företag har svårt att hitta vägen in i forskningsansökningar, därför har vi gett i uppdrag åt bland annat Svetskommissionen att samla dessa företag för att hjälpa fram deras idéer, säger Gert Nilson, teknisk direktör och chef för avdelningen för forskning och utbildning på Jernkontoret.

Konsortiekatalys

Samarbetet, som går under namnet konsortiekatalys, innebär att Svetskommissionen tar in idéer från sitt stora nätverk av fogande företag i Sverige, med målet att välja ut 1-2 forskningsansökningar tillsammans med företagen och skicka in dessa till en utlysning under paraplyet metalliska material som Jernkontoret är ansvarig för.

För mer information, kontakta

Peter Norman, teknisk projektledare
073-984 09 68

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
22 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se