Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Sök medel för arbetsmiljöutbildning

Nu kan arbetsgivare i den privata sektorn få medel för att utbilda sina skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer.

Kurstillfällen "Arbetsmiljö vid svetsning" 14 september Västerås respektive 22 september Göteborg:

  • Inbjudan och program
  • Kursanmälan
  • Att söka medel är enkelt via AFA

Stödet omfattar kursavgifter, resor, kost och logi utifrån fastställda principer. Här är några exempel på arbetsmiljöutbildningar du kan få ersättning för. Utbildningarna kan också vara distansutbildningar via webb.

  • Förebygga hot och våld på jobbet
  • Riskbedömning
  • Kemiska hälsorisker
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Skiftarbete och hälsa
  • Friskfaktorer i arbetslivet

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar 2016-2018. Arbetsgivare inom den privata sektorn (som har minst en anställd och har tecknat TFA-försäkringen) kan söka stödet som gäller för utbildningar av.

För mer information, kontakta

Mathias Lundin, vd
08-120 304 01

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
03 februari 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

RFärdplan2015

Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se