Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetssäkrade utbildningar

En verksamhet inom Svetskommissionen, ANB Sverige, är ett auktoriserat organ som kvalitetssäkrar utbildningar inom fogningsområdet. En godkänd utbildare följer riktlinjer framtagna av över 40 länder genom European Welding Federation och International Institute of Welding. Utbildningarna följer med andra ord globala branschkrav.

ANB - Authorised Nominated Body.

Här hittar du kursstarter för respektive utbildning

Klicka i bilden nedan för mer information om utbildningarna.


IWEUtbildningar enligt branschkrav

Inom fogningsområdet finns många olika yrken och ansvarsområden. Möjligheterna till utbildning och karriär är många. Se till att utbilda dig hos en utbildare som är kvalitetsgranskad enligt branschkrav. Efter genomgången utbildning hos en godkänd utbildare utfärdar Svetskommissionen, som ANB Sverige, diplom eller certifikat till godkända elever. Godkända utbildningar finns från gymnasie- till masternivå, från fogning av metalliska material, plastsvetsning, limning till termisk sprutning.

Ansök om att bli godkänd utbildare, ATB

Vill du följa branschens krav, utbilda enligt internationella riktlinjer och öppna karriärvägar för dina elever? Ansök då om att bli godkänd utbildare, ATB, Approved Training Body, för någon av utbildningarna som bedrivs i Sverige.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på de internationella utbildningarna? Kontakta ANB Sverige för vidare handläggning. Klagomål kan även tas även emot anonymt.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se