Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Framtiden som svetsingenjör ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången. IWE-utbildningen ger dig en bred och gedigen kunskap som väl förbereder dig för ett arbete som till exempel svetsansvarig i en produktion med de allra högsta produktkraven.

En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. De tre utbildningarna till svetsingenjör, IWE, svetstekniker, IWT, och svetsspecialist, IWS, ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan. Alla tre utbildningar har samma bredd men skiljer sig åt i omfattning av de olika områdena. IWE-utbildningen har den högsta nivån på kunskaper av de tre utbildningarna.

Intagningskrav

Titeln "Engineer" är en skyddad titel i många länder. Därför måste sökande till IWE, International Welding Engineer, uppfylla vissa kriterier. Gemensamt för samtliga länder som utbildar IWE är att det måste föreligga en Bachelor of Sience innan ett IWE-diplom kan utfärdas. En högskoleingenjörsexamen är likvärdig.

Kursanordnare

Två lärosäten i Sverige erbjuder idag IWE-utbildning via masterprogram.

Högskolan Väst har starttillstånd för IWE-utbildning och alla med en Bachelor of Science kan söka till deras masterprogram.

Till Höskolan Väst

Kungliga Tekniska Högskolan har sedan många år erbjudit att läsa till IWE genom ett masterprogram men också genom enstaka kurser för teknologer och sökande från industrin.

Det är mycket viktigt att det finns möjligheter för svensk industri att kompetensutveckla befintlig personal då det idag råder brist på personer med rätt kvalifikationer på arbetsmarknaden. Möjligheten för industripersonal att studera till IWE möjliggjörs genom ett samarbete mellan Svetskommissionen, Swerim och KTH. Utbildningen finansieras till stor del via genom industribidrag och examinationsavgifter.

Är du verksam inom industrin och vill höja din svetskompetens till IWE-nivå hittar du mer information om IWE-utbildningen på KTH nedan:

Läs till IWE via KTH

Ansökningsblankett för IWE 2024 Pdf, 109.4 kB.

Tidigare EWE-diplom

Du som har ett EWE-diplom och vill ha ett IWE-diplom (“konvertera”) kan göra en beställning via www.svets.se/anb. Ange namn, födelsedatum och diplomnummer. Kostnaden är 1 600 kr. Motsvarande gäller även för EWS respektive EWT

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


 

Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta Joakim Wahlsten hos Swerim eller ANB hos Svetskommissionen

Svetskommissionen genomför IWE-utbildningen på KTH i samarbete med ...

KTH Swerea Kimab

Tack till våra sponsorer som gör utbildningen möjlig!

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Bronssponsorer:

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se