Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Bli godkänd IW-utbildare

För att bli godkänd utbildare av internationell svetsare (IW) och för att eleverna ska kunna få IW-diplom behöver ni ansöka till Svetskommissionen.

I ansökan ska det bland annat framgå att skolan

  • kan följa kursplanen för internationell svetsare
  • har lärare med verifierad svetskompetens
  • har lämpliga lokaler och utrustning
  • har bra läromedel
  • har rutiner för examinering

Kvalitetssäkringen av utbildning och examinering styrs av rutiner i en enkel kvalitetshandbok. Skolans version av kvalitetshandboken ska finnas med i ansökan.

Efter komplett och godkänd ansökan ger Svetskommissionen starttillstånd. När skolan startat utbildningen görs ett insyningsbesök och därefter får skolan godkännande som gäller i tre år.

Modellkvalitetshandbok, Skolans kvalitetshandbok för lokal anpassning

IW Innehållsförteckning Pdf, 76.8 kB.
Flik 1. Kursansvarig för IW-utbildningen Word, 24 kB.
Flik 2. Lärarförteckning Word, 28.5 kB.
Flik 5. Rutin vid lärares frånvaro Word, 26.5 kB.
Flik 8. Läromedel sammanställning Word, 30.5 kB.
Flik 9. Förteckning över skolans svetsmaskiner Word, 30.5 kB.
Flik 10. Rutin för kontroll/validering Word, 24.5 kB.
Flik 13. Tillsatsmaterial - rutin för hantering Word, 29 kB.
Flik 14. Material - rutin för hantering, märkning Word, 28 kB.
Flik 15. Olycksfallsrutin Word, 25 kB.
Flik 16. Rutin för uppföljningsschema Word, 26.5 kB.
Flik 19. Examineringsrutin Pdf, 143.4 kB.
- Komplement till examineringsrutin Word, 42.5 kB.
Flik 20. Arbetsinstruktion för brytprovning Pdf, 233.7 kB.
Flik 21. Arbetsinstruktion för bockprovning Pdf, 382.2 kB.
Flik 22. Arbetsinstruktion för makroprovning Pdf, 503.6 kB.
Flik 24. Auktoriserade examinatorer Pdf, 8.1 kB.
Flik 25. Dokumenthantering Word, 35.5 kB.
Flik 26:1. Uppföljning förstasida Pdf, 113.4 kB. (pdf)
Flik 26:1. Uppföljning förstasida (Word) Word, 53.1 kB.
Flik 26:2. Uppföljning IW MMA Pdf, 259.2 kB.
Flik 26:3. Uppföljning IW MIGMAG Pdf, 263.8 kB.
Flik 26:4. Uppföljning IW TIG Pdf, 243.6 kB.

Flik 26:5. Uppföljning IW Gas Pdf, 146.3 kB.

Flik 26:6. Uppföljning IW MIG Aluminium Pdf, 148.8 kB.

Flik 26:7. Uppföljning IW TIG Aluminium Pdf, 193 kB.

Flik 27. Protokoll för övervakning och provning vid svetsarprövning (PDF) Pdf, 153.2 kB.
Flik 27. Protokoll för övervakning och provning vid svetsarprövning (Word-formulär) Word, 144.2 kB.
Flik 28. Svetsarprövningsintyg ISO 9606-1 Word, 28.8 kB., ISO 9606-2 Word, 29.1 kB.
Flik 29. Protokoll för kontroll/validering av svetsmaskiner Word, 55 kB.
Flik 30. Protokoll för provning av provobjekt plåt Word, 38.1 kB.
Flik 31. Protokoll för provning av provobjekt käl och rör Word, 37.9 kB.


PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


IW

Vi arbetar för att göra IW-utbildningen känd bland arbetsgivarna. Hjälp oss i det arbetet genom att dela ut "Anställ IW-svetsare – fem bra skäl Pdf, 369.4 kB.".

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se