Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Bli godkänd IW-utbildare

För att bli godkänd utbildare av internationell svetsare (IW) och för att eleverna ska kunna få IW-diplom behöver ni ansöka till Svetskommissionen.

I ansökan ska det bland annat framgå att skolan

  • kan följa kursplanen för internationell svetsare
  • har lärare med verifierad svetskompetens*
  • har lämpliga lokaler och utrustning*
  • har bra läromedel
  • har rutiner för examinering

Kvalitetssäkringen av utbildning och examinering styrs av rutiner i en enkel kvalitetshandbok. Skolans version av kvalitetshandboken ska finnas med i ansökan.

Efter komplett och godkänd ansökan ger Svetskommissionen starttillstånd. När skolan startat utbildningen görs ett insyningsbesök och därefter får skolan godkännande som gäller i tre år.

* Se mer specificerat i "Krav och godkännandeprocedur" nedan

Modellkvalitetshandbok, Skolans kvalitetshandbok för lokal anpassning

IW Innehållsförteckning Pdf, 76.8 kB.
1. Kursansvarig för IW-utbildningen Word, 24 kB.
2. Lärarförteckning Word, 28.5 kB.
5. Rutin vid lärares frånvaro Word, 40.5 kB.
8. Läromedel sammanställning Word, 30.5 kB.
9. Förteckning över skolans svetsmaskiner Word, 30.5 kB.
10. Rutin för kontroll/validering Word, 24.5 kB.
13. Tillsatsmaterial - rutin för hantering Word, 29 kB.
14. Material - rutin för hantering, märkning Word, 28 kB.
15. Olycksfallsrutin Word, 25 kB.
16. Rutin för uppföljningsschema Word, 26.5 kB.
19. Examineringsrutin Pdf, 143.4 kB.
- Komplement till examineringsrutin Word, 42.5 kB.
20. Arbetsinstruktion för brytprovning Pdf, 233.7 kB.
21. Arbetsinstruktion för bockprovning Pdf, 382.2 kB.
22. Arbetsinstruktion för makroprovning Pdf, 503.6 kB.
24. Auktoriserade examinatorer Pdf, 8.1 kB.
25. Dokumenthantering Word, 51.5 kB.
26:1. Uppföljning förstasida Pdf, 113.4 kB.
26:1. Uppföljning förstasida Word, 53.1 kB.
26:2. Uppföljning IW MMA Pdf, 259.2 kB.
26:3. Uppföljning IW MIGMAG Pdf, 263.8 kB.
26:4. Uppföljning IW TIG Pdf, 243.6 kB.

26:5. Uppföljning IW Gas Pdf, 146.3 kB.

26:6. Uppföljning IW MIG Aluminium Pdf, 148.8 kB.

26:7. Uppföljning IW TIG Aluminium Pdf, 193 kB.

27. Protokoll för övervakning och provning vid svetsarprövning Pdf, 153.2 kB.
27. Protokoll för övervakning och provning vid svetsarprövning Word, 144.2 kB.
28. Svetsarprövningsintyg ISO 9606-1 Word, 28.8 kB., ISO 9606-2 Word, 29.1 kB.
29. Protokoll för kontroll/validering av svetsmaskiner Word, 55 kB.
30. Protokoll för provning av provobjekt plåt Word, 38.1 kB.
31. Protokoll för provning av provobjekt käl och rör Word, 37.9 kB.


PDF

Senast ändrad av: Johan Ankre

 


IW

Vi arbetar för att göra IW-utbildningen känd bland arbetsgivarna. Hjälp oss i det arbetet genom att dela ut "Anställ IW-svetsare – fem bra skäl Pdf, 369.4 kB.".

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se