Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Gymnasiearbete svetsteknik

Gymnasiearbetet ingår i utbildningen på gymnasieskolan. Det är en uppgift om 100 gymnasiepoäng inriktad mot vald yrkesutgång. Arbetet ingår i en yrkesexamen och är ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Uppgiften består av att tillverka ett provobjekt utifrån ritningsunderlag och svetsprocedurbeskrivningar, WPS:er. Underlag finns framtagna, på engelska. De finns i Kursplan för internationell svetsare, del 2 Pdf, 2 MB..

Kursmoment

Gymnasiarbetet består av

  • Planering av arbetet, arbetsföljder och svetsföljder
  • Ekonomisk förkalkyl, grovt beräkna produktens produktionskostnad
  • Kapa, skära ut och fogbereda alla ingående detaljer enligt ritningsunderlag
  • Kontrollera svetsutrustningen
  • Genomföra svetsningen enligt WPS:er
  • Kontrollera resultat mot kvalitetsstandarden ISO 5817
  • Ekonomisk efterkalkyl
  • Uppföljning av arbetets genomförande för att hitta produktionsförbättringar
  • Redovisa resultatet

IW-diplom

När IW-eleven svetsat objektet med godkänt resultat och övriga krav är uppfyllda får hen ett internationellt diplom där det står ”With Test Object Edorsement” annars ett vanligt IW-diplom. Både med och utan tillägget är hen internationell svetsare.

Provobjekt

Provobjekt för internationell kälsvetsare.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Tävla i svetsning

För duktiga elever som är under 22 år finns chansen att vara med i Yrkes-SM och tävla.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se