Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utbildning enligt branschkrav

Inom fogningsområdet finns många olika yrken och ansvarsområden. Möjligheterna till vidareutbildning och karriär är många. Se till att utbilda dig hos en utbildare som är kvalitetsgranskad enligt branschkrav.

Klicka i bilden nedan för mer information om utbildningarna. 


IWEANB Sverige

Svetskommissionen är ANB, Authorised Nominated Body, för de internationella svetsutbildningarna i Sverige. Svetskommissionen kvalitetssäkrar utbildare och utfärdar diplom till godkända elever. Ett godkännande från Svetskommissionen betyder att utbildaren följer branschens krav.

Ansök om att bli godkänd utbildare, ATB

Vill du följa branschens krav, utbilda enligt internationella riktlinjer och öppna karriärvägar för dina elever? Ansök då om att bli godkänd utbildare, ATB, Approved Training Body, för någon av utbildningarna som bedrivs i Sverige.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Egerblom

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på de internationella utbildningarna? Kontakta ANB Sverige för vidare handläggning. Klagomål kan även tas även emot anonymt.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se