Tack alla deltagare för SLM2015

15-16 januari ägnades åt att inspirera Sveriges svetslärare. Vi kan inte nog poängtera deras vikt för att förse industrin med duktiga svetsare. [...]

Nyfiken på utbildning?

Kompetent personal klarar snabba omställningar lättare, gör bättre produkter med ökad förståelse och kan ta ett stort ansvar. [...]

Medlem med ny ägare

Efter att ha drivits av grundaren Tomas Gahn sedan 1980, har Svenska Elektrod AB nu fått nya ägare. [...]

Svetsen 1:2015

Den 26 januari är det manusstopp för årets första Svetsen. Vill du skriva något, eller tipsa om en artikel, kontakta redaktören Sonja di Gleria. [...]

Vad är du intresserad av?

En stor del av vår verksamhet sker i arbetsgrupperna. De olika grupperna samlas kring ett gemensamt tema, allt från termisk sprutning till industriell limning. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Telefon, växel:
08 - 120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08 -120 304 00  E-post: info@svets.se