Välkommen till nya svets.se

Det finns flera anledningar till att vi har gjort en ny hemsida: för att följa vår nya grafiska profil bättre och för att förnya oss. Men främst är det för att göra den tydligare för er medlemmar. [...]

Welding Engineer at ESAB Research Center

More than 100 years of continuous research, development and sale, has made ESAB a world leader within welding and cutting but also an international supplier of products, know-how and service that few can match. Today the company produces welding consumables and equipment for virtually every welding and cutting process and application. ESAB has subsidiaries and distributors worldwide with about 8,500 employees. [...]

Force: Material- och svetskunnig ingenjör

till vårt laboratorium för mekanisk provning av material- och svetsprover [...]

Svetsekonomi

En bok om svetsekonomi och produktivitet. Fokus ligger på svetskostnader och hur man kan sänka dem. Grundidén är att presentera ett antal allmänna verktyg och riktlinjer, tips och exempel, som kan tjäna som stöd för ett analys- och förändringsarbete. [...]

Svetslärarmötet 2015

Att uppdatera kompetensen hos våra svetslärare är viktigt. Viktigt för våra skolor och elever men kanske främst för Sverige som svetsande land. Genom Svetslärarmötet vill vi bidra till att höja statusen för våra svetslärare. Detta för att lärarna är en viktig del i att höja statusen på svetsaryrket och säkerställa tillgången på kompetent personal. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

Du får ta del av bland annat:

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Telefon, växel:
08 - 120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08 -120 304 00  E-post: info@svets.se