Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nu kör vi!

Svetskommissionen och Elmia har nu en överenskommelse om samarbetet om mässan Svets och Fogningsteknik 15-18 maj 2018. [...]

Du missar väl inte Fogningsdagarna?

Ta chansen att under två dagar i Karlskrona träffa kollegor från branschen, få information om den senaste tekniken och gå på spännande studiebesök. [...]

Svetslärarforum på Facebook

På senaste SLM utlovades ett nytt forum för svetslärare där erfarenheter, tips och idéer kan delas. Facebook ansågs vara en bra plattform och nu har den slutna gruppen "Svetslärarforum Svetskommissionen" startat. [...]

Ny information från Swedac angående SS-EN ISO 9606-1

Tillverkare av tryckbärande anordningar kan välja SS-EN ISO 9606-1 för svetsarprövning respektive SS-EN ISO 14732 för operatörsprövning. [...]

Ny antagningsväg till IWT-utbildningen på KTH

Under 2016 startade arbetet med att införa en ny antagningsväg till internationell svetstekniker. En speciellt tillsatt arbetsgrupp arbetar just nu med att finputsa de sista förberedelserna och till nästa kursstart på KTH, januari 2018, kommer den nya antagningsvägen att ligga öppen. [...]

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se