Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsteknisk ordlista

Svetsteknisk ordlista uppdateras successivt och utökas med ytterligare termer från bland annat IIW:s ordlistor. Svetskommissionen gav ut första upplagan av Svetsteknisk ordlista år 1951.

Saknar du termer, begrepp eller definitioner, eller vill bidra till terminologiarbetet kontakta Mathias Lundin (ange "Svetsteknisk ordlista" i ämnet). 

Se även Begreppsbladen (lösenord) med sammanställningar av närbesläktade begrepp, samt termer och definitioner i ISO-standarder (ISO Online Browsing Platform, OBP).

Avsnittet Svetsspråket (för medlemmar) tar upp termer och uttryck inom svetsområdet som ibland används felaktigt.

Sök i ordlistan

Senast ändrad av:

Peter Norman
08 maj 2015


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se