Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Duweltool

Målet med projektet Duweltool är att ta fram ett digitalt verktyg för att förutsäga egenskaper i svetsar i duplexa material.

Duplexa rostfria stål erbjuder en unik kombination av hög hållfasthet och goda korrosionsegenskaper men har trots detta inte nått förväntad marknadsposition.

Guideline för svetsning av duplexa rostfria stål

Målsättningen är att öka användningen genom att förse slutanvändare med en lättåtkomlig och datoriserad guideline för svetsning av duplexa rostfria stål. Verktyget kommer att förutsäga svetsens mikrostruktur för kombinationen av stål, svetsmetod, parametrar, tillsatsmaterial och foggeometri.

Den ska alltså underlätta för svetsaren att ta rätt beslut utifrån stålsort, tillsatsmaterial och andra viktiga parametrar. Svetskommissionen är med för att underlätta spridning av resultaten från projektet.

Snabbare utveckling av nya stål och tillsatsmaterial

Målet är även att möjliggöra snabbare utveckling av nya stål och tillsatsmaterial genom att ta fram en verifierad och dokumenterad metodik för att prediktera en legerings respons på termiska cykler vid svetsning.   

Duweltool finansieras av Strategiska Innovationsprogram (SIP) och pågår under tre år och med en budget på drygt sex miljoner.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
26 juni 2019

 


Kontakt Duweltool

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Peter Norman, tel: 08-120 304 09.

Färdplan

Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se