Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sponsorplan

Sponsorpaket

Sponsorbidrag, kr

Ordinarie kursavgift, kr

Rabatt, %

Rabatt, kr

Kursavgift, kr

Guld

125 000

139 000

25

34 750

104 250

Silver

75 000

139 000

15

20 850

118 150

Brons

45 000

139 000

10

13 900

125 100

Guld

Ditt företag får ha en ledamot i kursrådet för utbildningen tillsammans med övriga guldsponsorer och ledamöter från Svetskommisionen, Swerim och KTH. Ditt företags namn kommer att synas på material som presenteras för eleverna på utbildningen. Ditt företag kommer att bli inbjuda till ett arrangemang som hålls tillsammans med kursdeltagarna i slutet av kursen med möjlighet att hålla föredrag.

Silver

Ditt företagsnamn kommer att synas på material som presenteras för eleverna på utbildningen. Ditt företag kommer att bli inbjuda till ett arrangemang som hålls tillsammans med kursdeltagarna i slutet av kursen med möjlighet att hålla föredrag.

Brons

Ditt företags namn kommer att synas på material som presenteras för eleverna på utbildningen. Ditt företag kommer att bli inbjuda till ett arrangemang som hålls tillsammans med kursdeltagarna i slutet av kursen.

Prenumeration på utbildningsplats

Du förbinder dig till att betala årlig kursavgift i tre år. Du väljer om du vill kompetenshöja internt eller låta platsen gå till annan med behörighet till utbildningen. Förutsätter att kursen ges i nuvarande form. Går att kombinera med paketen ovan.

Kontakt

Kontakta Elisabeth Egerblom för mer information.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
12 mars 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se