Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

EWF-/IIW-utbildning

Vi ligger bra till i statistiken jämfört med många andra länder. Hittills har vi i Sverige utfärdat 10 832 stycken IIW/EWF-diplom fördelade enligt tabellen nedan. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1991, men vi visar bara siffrorna från 2004. Senast uppdaterad 2020-11-18.

Antal utfärdade internationella diplom


2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

IWE

2

17

23

15

10

19


22

16

14

23

15

23

15


19

11

559

IWT

2

4

2

4

2

3

1

3

5

1

3

6

2

3


3

4

201

IWS

38

42

36

26

60

51

89

86

109

109

84

99

98

66

71

71

37

2 079

IW

96

130

64

100

215

283

462

543

507

462

481

654

420

365

469

480

295

6 631

IWI
12

30

15


10

10

101

IWSD


7

4

3


5

3

8
3


33

ETS

26


41


4


5


4

3

84

EPW
35

44

35

30

151

165

178

258

230

143

1 296

EAW
6


6

ELW


710

6


3755


Vad betyder de olika förkortningarna?

IWE = internationell svetsingenjör
IWT = internationell svetstekniker
IWS = internationell svetsspecialist
IWSD = internationell svetskonstruktör
IW = internationell svetsare
IWI = internationell svetsinspektör
ETS = europeisk termisk sprutoperatör
EPW = europeisk plastsvetsare. Endast första (start) certifikat förs i statistiken ovan. Inte förlängning/förnyelse.
EAW = europeisk termitsvetsare (Aluminothermic welder)
ELW = europeisk lasersvetsare

Senast ändrad av:

Elisabeth Egerblom
31 januari 2018


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se