Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsen har blivit digital

Du som får en tryckt version av tidningen kommer i fortsättningen även att kunna läsa Svetsen digitalt. [...]

Flera stora evenemang byter datum

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga både våra Fogningsdagar, Elmia Svets och Fogningteknik och Yrkes-SM. [...]

Vad gör vi under ett år?

Nu är vår verksamhetsberättelse klar! I den kan du läsa lite om vad vi har gjort under året. Förutom att verka som stöd för er medlemmar jobbar vi för branschen i stort, vilket kanske inte alltid är lika synligt. [...]

Nu är programmet klart!

Det här vill du inte missa! Årets Fogningsdagar inriktar sig på "smartare industri" . [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2019!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se