Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

PDF

Senast ändrad av: Per Westerhult
22 oktober 2019

 


Något du saknar?

Om ert företag ordnar något evenemang som även andra medlemmar är välkomna till vill vi gärna ha med det i kalendern. Skicka en kort presentation och en länk till mer information till Sonja di Gleria.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se