Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Färdplanen - fogningens sju strategiska mål

Färdplanen är Svetskommissionens kartläggning av svensk industris aktuella och framtida problemställningar och utvecklingsbehov inom fogningsområdet.

Svetsning och fogning är nyckelteknologier

Svetsning och annan sammanfogning är nyckelteknologier för många av landets industriföretag. Svetsning är ojämförligt störst och en central och betydelsefull faktor för fortsatt framgång för svensk industri.

Det är viktigt att stärka forskning och utbildning inom svetsning och annan sammanfogning för att bibehålla och öka konkurrenskraften.

Färdplanen togs fram genom ungefär 20 företagsintervjuer och i Svetskommissionens Forskningsråd, som var stödgrupp för arbetet. Det var projektledaren Gunnar Lindén (tidigare på Air Liquide och IVF) som utförde intervjuerna.

Sju strategiska mål

Intervjuresultaten har analyserats, strukturerats och diskuterats i Svetskommissionens Forskningsråd och sju strategiska mål har utkristalliserats. Sju mål som är av mycket stor vikt för att säkerställa och öka industrins framtida konkurrenskraft.

Läs vår uppdaterade färdplan. Pdf, 163.5 kB.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakt Färdplan

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se