Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Mathias Lundin

VD (CEO)

Telefon: 08-120 304 01Mathias arbetsområden

 • verksamhetsansvar för hela Svetskommissionen*
 • ingår i examinationskommittén för IWE-utbildningen
 • ordförande i examinationskommittén för IWS-utbildningen
 • ansvarar för respektive representerar Svetskommissionen i div projekt
 • driver utvecklingen av kompetenssäkring för branschen via validering av kompetens (ej ANB*)
 • svarar för området hälsa och säkerhet, inklusive Svetsarätt.se
 • svarar även för ekonomi och personalfrågor
 • administrerar standardiseringsarbetets nationella (de tekniska grupperna AGS 440-451) och internationella kontakter

Mathias svarar för arbetsgrupperna

 • 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning
 • 48 Kvalitetsteknik
 • 52 FSW Processing

*ANB Sverige är ett från Svetskommissionen operativt fristående system med en egen verksamhetsledning

Ställ en fråga till Mathias:PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se