Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vision, verksamhetsidé och mål

Vi lyfter branschen - vår viktigaste uppgift är att jobba för våra medlemmars intressen. Vi har omkring 400 medlemsföretag som arbetar med svetsning och sammanfogning. Dessa bildar ett nätverk med drygt 400 experter fördelade på ett 30-tal arbetsgrupper. 

Vår vision

Svetskommissionen ska vara det ledande forumet för information, kunskap och samarbete inom fogningsområdet.

Vår verksamhetsidé

Svetskommissionen är en kunskapsresurs och branschföreträdare med ett fantastiskt nätverk för teknik, forskning, information, utbildning och standardisering inom området sammanfogning. Vi ger våra medlemmar aktuell kunskap och påverkansmöjligheter, vilket ökar deras konkurrenskraft.

Våra mål

 • Service och kvalitet - vi levererar information och tjänster med hög kvalitet, i rätt tid, till våra medlemmar och andra intressenter
 • Nätverk och kunskapsutbyte - vi har ett väl fungerande nätverk som främjar utbytet av kunskaper och erfarenheter
 • Standardisering - vi är med och driver utvecklingen av internationell och europeisk standard och hjälper svensk industri med implementeringen
 • Bästa förfarande (Best practice) - vi sprider information om internationellt antagna riktlinjer och rekommendationer samt levererar tekniklägesrapporter
 • Resurser - genom att öka antalet medlemmar ökar vi våra intäkter och påverkansmöjligheter, och får bättre möjligheter att uppfylla medlemmarnas krav och önskemål
 • Marknadsföring och informationsspridning - vi förbättrar såväl marknadsföring som informationsspridning med utvalda kanaler till intressenternas nytta
 • Utbildning och kompetensutveckling - vi vidareutvecklar internationellt harmoniserade utbildningar och driver en egen seminarie- och kursverksamhet för hela fogningsområdet
 • Miljö - vi verkar för utvecklingen mot en uthållig miljö
 • Forskning och utveckling - vi är med och samordnar svensk forskning inom fogningsområdet

Våra kärnvärden

Tre kärnvärden ligger som grund för vår verksamhet:

 • Öppenhet
 • Förtroende
 • Engagemang
PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Värdeord

Öppenhet, förtroende och engagemang kännetecknar våra kontakter med omvärlden.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se