Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vår kärna är nätverket med drygt 600 fogningsexperter

Gå med i nätverkets arbetsgrupper, AG, och höj konkurrenskraften! Medarbetarna från våra medlemsföretag bildar det nätverk för kunskap och samarbete som är Svetskommissionens kärna.

Här kan du delta i olika arbetsgrupper med kunniga personer och ta del av nya rön inom fogningstekniken. Arbetsgrupperna verkar för ökad kunskap inom sitt område bland gruppens medlemmar samt hos övrig svensk industri, och bevakar medlemmarnas och branschens intressen.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Sprider kunskap

Arbetsgrupperna delas in under kommittéerna för information, standardisering, hälsa och säkerhet samt teknik. Gruppens arbete resulterar till exempel i seminarier, handböcker, kurser, tidskriftsartiklar, forskningsprojekt, åtgärdsförslag och rekommendationer.

Mer detaljer och kontaktuppgifter finns under respektive AG.

Kursverksamheten AG 11 AG 14 AGS 440 AGS 442 AGS 443 AGS 445 AGS 446 AGS 447 AGS 448 AGS 449 AGS 450 AGS 451 AG 41a AG 41b AG 42b AG 42c AG 42e AG 43 AG 45 AG 46 AG 47 AG 48 AG 49 AG 50 AG 51 AG 52 AG 53 AG 60 AG 32 AG 34 Svetskommissionens styrelse Årsmöte Fogningsdagarna Tidningen Svetsen Kursverksamheten FoU EWF-/IIW-utbildning Lasergruppen Tekniska sekretariatet K2 Standardiseringskommité Arbetsutskottet Svetstekniska föreningen

Senast ändrad av:

Marie Allvar Kärrbrant


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se