Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Gy25 - ämnesplaner från 1 juli 2025

De nya ämnesplanerna, som kommer gälla för elever som påbörjar utbildning inom gymnasieskola eller komvux efter 1 juli 2025, finns publicerade på Skolverkets hemsida. De är inte helt enkla att hitta och därför finns direktlänkar i texten nedan. Alla elever som påbörjat sin utbildning innan 1 juli 2025 läser enligt nuvarande Gy11.

Yrkesprogrammen på gymmnasiet består som tidigare av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningsgemensamma ämnen samt programfördjupning. De tre första blocken är obligatoriska medan skolor har möjlighet att anpassa programfördjupningarna till regionala behov.

För blivande svetsare hittar vi en stor förändring redan i de inriktningsgemensama ämnena. Produktutveckling har lyfts bort som obligatorisk kurs och ersatts med ämnet materialteknik. Det innebär att alla som ska läsa till svetsare får en likvärdig grund i de tre inriktningsgemensamma ämnena materialteknik, tillverkningsunderlag och svetsteknik.

Skolverket har i samråd med branschen förslag på två olika yrkesutgångar till Svetsare och Svetsare mot IW, där den senare med fördel används av de skolor som utbildar enligt IW-riktlinjen.

Yrkesutbildningar via komvux består av yrkespaket som i lag och förordningar går under begreppet sammanhållna yrkesutbildningar. Även där kommer förändringar att ske. De kommer att vara fokuserade på svetsmetod och nivå och vara betydligt fler än tidigare.

Här kan du läsa mer om sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux.

Nyheter för svetsinriktningen

Svetsningens grunder

Svets Grund kommer att heta Svetsteknik och blir uppdelat i två nivåer på 100 poäng vardera. Eleven och läraren har gott om tid att gå igenom svetsningens grunder inklusive gassvetsning, skärning och lödning. Ämnet Svetsteknik kommer också passa bra för elever från andra program som vill prova på svetsning eftersom det kan byggas på med ytterligare en nivå.

Svetsteknik

Svetsmetoder

Kursnamnen Kälsvets, Stumsvets och Rörsvets kommer att försvinna men kursinnehållet kommer att rymmas i de nya ämnena:

Svetsmetod MMA

Svetsmetod MIG/MAG

Svetsmetod TIG

Varje nivå inom respektive svetsmetod kommer att bli 200 poäng. Motivering till detta är bland annat att en elev som har studerat till svetsare inom gymnasieskolan ska ha kunskaper i varje svetsmetod motsvarande minst 200 poäng. En arbetsgivare kan med trygghet veta att en elev med betyg i en svetsmetod har många timmar praktisk övning och bra grundläggande kunskaper. För lärare blir det en omställning i ”tänket” då tidigare Kälsvets 1 (100 poäng) och Kälsvets 2 (100 poäng) i exempelvis MMA nu kommer att motsvaras av Svetsmetod MMA nivå 1 (200 poäng). Det är samma innehåll men färre betygstillfällen. För de skolor som undervisar enligt IW-riktlinjen betyder detta att IW-diplom kan utfärdas efter nivå 1, 2 och 3.

Yrkesutgångar

Skolverkets rekommenderade yrkesutgångar för "svetsare" och "svetsare mot IW" på industritekniska programmet kommer att vara snarlika varandra. Det motiveras av att en elev som har utbildat sig till svetsare ska ha en viss grundnivå för att vara som bäst förberedd inför arbetslivet. Exempel: Om en elev på svetsinriktningen har betyg i ämnet svetsmetod MMA så har eleven läst minst 200 poäng. Det är minimikrav för att få kalla sig MMA-svetsare på kälnivå enligt branschrekommenderade IW-riktlinjen.

Har du frågor kring kompetensförsörjning så kan du ta kontakt med Elisabeth på kansliet.

 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Text

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se