Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Investera i ny kunskap

Ett sätt att komma stärkt ur en prövande tid är genom att framtidssäkra.
Att se över
din och firmans kompetens är ett steg på vägen.
Vi ger en kurs för personer som arbetar med svetsade konstruktioner. Kursen syftar till att ge en säkrare produkt med högre kvalitet som generar en ökad lönsamhet.

Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar. Att göra fel kan innebära kostsamma projektförseningar och i värsta fall resultera i allvarliga olyckor och tillbud. Dessutom har ökade kvalitetskrav inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar ytterligare.

Att arbeta med svetsade konstruktioner innebär att man kan materiallära, tolkning av ritningsunderlag, tillverkningsunderlag, och standarder för att kunna förbereda och sammanfoga olika material med någon av alla svetsmetoder som finns på marknaden.

En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln.

Läs mer och anmäl dig här

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se