Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

IW ska vara minimikrav på svetsutbildningar

IW är viktigt. Alla svetsutbildare bör sträva efter att följa utbildningsriktlinjen. Alla arbetsgivare bör efterfråga IW-diplom.

Under många år har Svetskommissionen arbetat för att införa IW-utbildning på så många svetsutbildningar som möjligt i Sverige. Idag ställer Arbetsförmedlingen IW som krav vid upphandling av arbetsmarknadsutbildare. Kriminalvården har börjat att titta på möjligheterna och det finns redan anstalter som erbjuder IW-utbildning. Det är ett jättekliv för branschen och fler myndigheter och organisationer bör följa efter.

Hur är det då med skolverket?

  • Gymnasieskolan Skolverket ställer inte krav på att landets gymnasieskolor med svetsutbildning ska erbjuda IW-utbildning. Skolverkets läroplan från 2011 ger dock utrymme för att gymnasieskolor ska kunna erbjuda möjligheten för elever att läsa en IW-utbildning inom gymnasieprogrammet. Endast ett fåtal gymnasieskolor erbjuder eleven den möjligheten tack vare engagerade lärare och skolledning.
  • Kommunal vuxenutbildning Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Det är ett enormt projekt att få upphandlare i alla dessa kommuner att förstå vikten av att upphandla IW-utbildning. Eftersom Skolverket inte ställer krav på IW, så gör inte heller kommuner det vid upphandling. Utom ett fåtal som har förstått vad IW handlar om. Oftast har de kontaktat Svetskommissionen för att få rådgivning.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, räcker inte det?

Teknikcollege är enligt dem själva "Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar." Det är stora ord och Svetskommissionen undrar då hur det kommer sig att IW-utbildning inte finns som krav för de Teknikcollege som bedriver svetsutbildning? IW-godkännande är den högsta kvalitetsstämpeln en svetsutbildare kan ha. Borde inte det vara ett krav för Teknikcollege då? Ett fåtal Teknikcollege erbjuder ändå IW-utbildning, men på eget initiativ.

Varför vill inte alla skolor erbjuda eleven möjligheten att bli IW-diplomerad?

För att bli en godkänd IW-skola behöver skolan bli kvalitetsgranskad av Svetskommissionen. Det är många kriterier som ska uppfyllas och godkännandet innebär en kostnad. Läs mer på svets.se/bliiwskola. Kostnaderna är i många fall ett hinder. Svetskommissionen ser just nu över systemet som i dagsläget är självfinansierat via avgifterna till skolorna. Vi vill göra allt vad vi kan för att få fler skolor att ansluta sig till systemet.

Ytterligare ett argument som talar emot IW är att företagen inte efterfrågar IW-diplom. Skolorna är beroende av ett bra samarbete med regionens företag och ställs inte kravet från företagen så har skolledningen inte tillräckliga incitament att bekosta ett IW-godkännande.

Vad säger arbetsgivarna?

Ett IW-diplom borde vara en guldbiljett in på arbetsmarknaden för eleven. Ändå tittar de flesta arbetsgivare efter svetsarprövningsintyg när de anställer. Utom de som vet vad IW verkligen står för. De vill anställa fler med IW-diplom. Vi misstänker att de flesta företag inte riktigt är på det klara med vad IW-diplom innebär.

För företag som ligger nära godkända IW-skolor är det ofta en självklarhet att efterfråga IW-diplom. Men mycket av arbetet för att "lära" företagen från början är fortfarande upp till respektive skola. Här vill, och bör, Svetskommissionen göra mer. Det är inte ett enkelt arbete för det krävs en attitydförändring i stora delar av branschen. Läs mer om skillnaden mellan svetsarprövningsintyg och IW-diplom på www.svets.se/diplomvsintyg

IW-diplomerad svetsare

Åter till kärnfrågan. Varför är IW viktigt? IW är en förkortning av titeln på en utbildningsriktlinje. Utbildningsriktlinjen beskriver minimikrav på teoretisk och praktisk utbildning för svetsare. Så enkelt är det egentligen. Vi betonar nu ett av orden i föregående mening. Minimikrav. Varje svetsutbildning borde väl uppfylla minimikrav? Så är inte fallet. Självklart kan en svetsutbildare mycket väl uppfylla alla kraven, utan att egentligen veta om det. För den typen av utbildare är godkännandet mer av en formalitet, förutsatt att de ansöker om att bli godkända. Och för att ansöka behöver utbildaren förstå varför IW är viktigt.

Kraven är globalt framtagna av olika länders ledande svetsorganisationer, som likt Svetskommissionen arbetar med respektive nations forskning, utveckling och kompetensförsörjning inom fogningsområdet.

En svetsare med ett IW-diplom har avlagt många svetsarprövningar enligt ISO 9606

Har svetsaren flera IW-diplom, vilket ofta är fallet, så har otaliga svetsarprövningar lagts. Men IW-utbildningen framhäver inte just svetsarprövningarna, som mer fungerar som examinationer på de praktiska delarna. Många, många timmars praktisk övning ligger bakom varje examination, eller svetsarprövning. Eleven får också lära sig om svetsutrustning, ellära, hälsa, säkerhet, tillsatsmaterial, ritningsläsning, att arbeta efter en WPS, svetsparametrar, svetslägen, materiallära, kvalitetssystem, svetsningens inverkan på stål och att syna sina egna svetsar för att nämna några av de teoretiska delarna. Ändå tittar de flesta arbetsgivare efter svetsarprövningsintyg.

Vad har då gått så fel i integreringen av minimikrav inom svetsutbildning i Sverige? Varför förstår inte alla upphandlare, myndigheter, organisationer och arbetsgivare varför IW är så viktigt och att alla svetsutbildare bör sträva efter att följa utbildningsriktlinjen.

Givetvis måste vi titta på Svetskommissionens roll här. Kan det vara så enkelt att det härrör ur en översättningsmiss med efterföljande, något missvisande, marknadsföring? Givetvis med all respekt till alla som arbetat stenhårt med IW-riktlinjens införande i Sverige. Det ligger ett enormt arbete bakom detta.

På framsidan av originalet på engelska står det klart och tydligt: "Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification"

I den svenska översättningen kan vi i stället läsa: "Kursplaner för internationell svetsare"

Först på sidan fem i den svenska översättningen kan man hitta ordet minimikrav.

I Sverige har IW också marknadsförts genom utskrivning av IW: internationell svetsare. Utbildningen har också marknadsförts som en möjlighet för eleven att arbeta utomlands. Det är ju självklart inte fel, men det är inte huvudsyftet med utbildningsriktlinjen. Den råkar bara bygga på internationellt framtagna riktlinjer för minimikrav på svetsutbildning, som likt en standard ska bidra till en global samsyn på svetskompetens.

Elever som går industritekniska programmet kan sedan 2011 välja mellan två utgångar mot svetsaryrket: svetsare och internationell svetsare. Vilken utgång skulle du välja om du trivs rätt bra i ditt land, region eller stad och inte alls har tänkt att arbeta utomlands?

Hur ska vi få företag att efterfråga svetsare som genomgått en utbildning för att kunna arbeta utomlands när de behöver svetsare som kan arbeta i deras industrilokaler i Värmland, eller Hudiksvall, för att ta helt slumpmässiga exempel?

Vi som vet, vi vet vad ett IW-diplom innebär. Vilken glädje som skolan uppvisar när de får sitt efterlängtade godkännande, eller med vilken stolthet eleven visar upp sitt IW-diplom. För att inte tala om lärarna. Dessa eldsjälar, som kämpar för att få in alla delar av IW-riktlinjen inom ramarna för Skolverkets kurser, eller de som hjälper vuxna att ställa om, eller utbilda sig till jobb. Jag har sett otaliga väggar i utbildningslokaler som är fullkomligt belamrade med kopior på IW-diplom. Det är yrkesstolthet.

Nu tar vi nya tag. Vägen framåt ser ut som följer:

  • Svetskommissionen är redan djupt involverade i framtagandet av de nya ämnesplanerna hos Skolverket.
  • Skolverket har förberetts på att vi vill byta namn på utgången som kan ge en diplomerad svetsare inom gymnasieskolan.
  • Vi ser över det finansiella systemet som ska vara självbärande. Går det att ytterligare sänka kostnaderna för skolorna? I en perfekt värld skulle godkännandet inte kosta något, men som alla vet lever vi inte i en perfekt värld.
  • Marknadsföring av IW utan ordet "internationell"
  • Marknadsföring av att IW innebär minimikrav på svetsutbildning. Visst hjälps vi åt att upplysa arbetsgivare, myndigheter och andra organisationer om vad ett IW-diplom innebär? Kunskap och kvalitet. De bästa förutsättningarna för att snabbt komma in i företagets produktion.

Elisabeth Öhman
Svetskommissionen
Verksamhetsansvarig för ANB Sverige

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se