Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vill du bli svetsare?

Det kan tyckas vara en snårig väg att hitta rätt utbildning och en av anledningarna är att det finns flera olika sätt att bli svetsare på.
Vilken väg som är rätt för dig beror på dina förkunskaper.

Svetsutbildningar har både teoretiska och praktiska moment, något som branschen* anser är nödvändigt för att kunna bli en anställningsbar svetsare.

Var ska jag gå min svetsutbildning?
Det finns idag flera alternativ att bli svetsare om man vill följa branschens krav.

Gymnasieskola:

Du kan välja industritekniska programmet på gymnasiet och välja inriktningen svets. Om detta är ett valbart alternativ för dig så kommer du stöta på två olika utgångar; svetsare och internationell svetsare.

Internationell svetsare:

Nu ska man inte bry sig allt för mycket om ordet ”internationell”. Visst, du kan jobba utomlands med utbildningsbevis (IW-diplom), men se till att välja den utgången om du vill gå en kvalitetssäkrad utbildning som innehåller minimikrav på svetsutbildning enligt uppemot 50 länder, inklusive Sverige. Det är nämligen det väsentliga; utbildningen följer branschkrav och är granskad och godkänd av Svetskommissionen. Givetvis följer utbildningen även Skolverkets riktlinjer. Ett IW-diplom visar att du genomfört flera svetsarprövningar och klarat specifika teoretiska prov.

Svetsare:

Utgången ”svetsare” har Svetskommissionen inte någon auktoritet över utan den styrs helt av Skolverkets riktlinjer och skolan. Den kan naturligtvis vara jättebra.

Komvux/YrkesVux:

Samma som ovan, men du ansöker via din hemkommun och enligt deras antagningsregler. Ta kontakt med Studie- och Yrkesvägledare på kommunen där du är skriven för vidare hjälp.

Arbetsmarknadsutbildning:

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen så kan du läsa en arbetsmarknadsutbildning. Alla utbildare som är upphandlade för svetsutbildning är kvalitetsgranskade av Svetskommissionen på de delar som kan ge utbildningsbeviset IW-diplom. Ett IW-diplom visar att du genomfört flera svetsarprövningar och klarat teoretiska prov.
Arbetsmarknadsutbildningen består av ett branschgemensamt basblock, med utbildningsmoduler motsvarande Svensk Industrivaliderings Industriteknik Bas, vilket är gångbart oavsett om du vill bli svetsare, CNC-operatör, grafiker, processoperatör, livsmedelstekniker med mera. När du har de grundläggande kunskaperna kan du gå vidare mot yrkesutgången svetsare. Utbildaren ska se till att du har tillräckliga kunskaper i metallbearbetning för att kunna tillgodogöra dig IW-utbildningen.

Här vill jag dock betona vad branschen vill och strävar efter: Enskild bedömning av elevens förkunskaper. Eleven ska bara studera det som behövs och inte det eleven redan kan. Dessa åsikter är framförda till berörda myndigheter.

Exempel 1: Sven vill yrkesväxla. Sven har arbetat många år som inköpare men vill bli svetsare. Sven är bra på svenska, engelska och tillverkningsunderlag. Genom att validera Svens förkunskaper kan basprogrammet kortas ner och Sven kommer snabbare ut på arbetsmarknaden till en lägre kostnad.

Exempel 2: Karin vill utveckla sig som svetsare för att kunna få ett mer avancerat svetsjobb närmare hemmet. Karin har arbetat med bland annat enklare smides- och svetsarbeten i fem år på ett litet företag efter att ha läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Genom att validera Karins förkunskaper behöver hon bara studera två av tio moduler på basprogrammet och sedan snabbt genomgå kälsvets för att gå vidare mot stum- och rörsvets.

Exempel 3: Sammy har gått ut grundskolan och därefter haft ströjobb mellan längre perioder av arbetslöshet. Efter validering av Sammys förkunskaper visar det sig att Sammy behöver genomgå hela basprogrammet. Under basprogrammet får Sammy intresse för svetsning och fortsätter att utbilda sig till svetsare.

Vad kan jag göra själv?
Se till att du väljer en bra utbildare, gärna kvalitetssäkrad. Du kan också påverka vilka kurser som ska ingå i utbildningen om du läser på gymnasiet/komvux. Planera med lärare eller Studie- och Yrkesvägledare. Det är önskvärt att se till att följande kurser/ämnen finns med i utbildningsprogrammet om man vill bli svetsare:

 • Industritekniska processer
 • Avhjälpande underhåll
 • Produktionskunskap
 • Människan i industrin (arbetsmiljö och säkerhet)
 • Produktionsutrustning
 • Datorstyrd Produktion
 • Tillverkningsunderlag (inkluderar ritningsläsning)
 • Materialkunskap 1 (inkluderar plåtbearbetning)
 • Svets Grund
 • Kälsvets 1 och 2, metod väljs efter intresse och behov (MMA, MIG/MAG, TIG) Kälsvets ger access till stumsvets som i sin tur ger access till rörsvets. Kälsvetskurserna upprepas för olika metoder alternativt kan man välja att gå till nästa nivå med samma metod.
 • Materialkunskap 2
 • Tillverkningsunderlag 2
 • Stumsvets 1 och 2
 • Om tiden tillåter, Rörsvets 1 och 2, som ligger på en eftergymnasial nivå.

Sammanfattningsvis
Kortfattat så vill branschen ha ut svetsare som är väl förberedda för industrin och har en förmåga att snabbt ta till sig olika arbetssätt/uppgifter. För att detta ska vara möjligt så måste utbildningen innehålla både teoretiska och praktiska moment. Eleven ska lära sig att utifrån ett ritningsunderlag kunna förbereda material, följa en svetsspecifikation (WPS), utföra självkontroll av arbetet och genomföra arbetet enligt det kvalitetssystem som företaget har.
Information om svetsutbildning som uppfyller branschkrav och utbildare som är kvalitetsgranskade och godkända av Svetskommissionen hittar du på svets.se/iw

Lycka till! Branschen behöver kvalificerad arbetskraft!

Elisabeth Öhman


* Med ”branschen” avses här svetsande industri, kontroll- och certifieringsorgan, stålföretag och konstruerande företag för att nämna några. Alla dessa företag bildar tillsammans Svetskommissionen, förutsatt att de är medlemmar. Medlemsföretagen bildar ett stort nätverk och har ledamöter i Svetskommissionens styrelse och deltagare i olika arbetsgrupper där hela fältet av fogning inklusive utbildning behandlas. Det finns även internationella arbetsgrupper som medlemsföretag kan deltaga i. Som teknisk branschorganisation i Sverige framför Svetskommissionen medlemsföretagens åsikter både nationellt och internationellt.

Om vi tittar närmare på hur branschen utvecklar sina åsikter inom utbildning så finns arbetsgruppen AG14, som består av svetslärare hos arbetsmarknadsutbildare, gymnasielärare, komvuxlärare, arbetsgivare, representanter från branschorganisationer, myndigheter och skolledningar. På möten diskuteras hur branschen ska ställa sig i olika frågor.
På det internationellt planet samlas representanter från medlemsländer i organisationerna IIW och EWF för att framföra respektive lands synpunkter och gemensamt ta fram harmoniserade utbildningsriktlinjer. Resultatet blir branschsäkrade svetsutbildningar uppfyllande krav som är ställda och godkända av uppemot 50 länder. Dessa utbildningar går i Sverige under epitetet ”internationella utbildningar” och för en svetsare ”internationell svetsare”. Sverige har i allra högsta grad möjlighet att påverka hur utbildningsriktlinjerna ska se ut genom att framföra synpunkter från AG14.

Det är alltså inte personerna på Svetskommissionens kansli som bestämmer vad branschen tycker. Det är verkligen branschen. Svetskommissionens kansli arbetar för att medlemsföretagens åsikter kanaliseras och framförs.

 

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se