Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Förlängning av intygs giltighet med anledning av Covid-19

I ett ställningstagande (”position statement”) från ISO/TC 44/SC 11 i somras anges att:

På grund av COVID-19-utbrottet kan förlängning och bekräftelse av kvalifikationer för svetspersonal förlängas med ytterligare tre månader utöver vad som tillåts av ISO 9606-serien och ISO 14732 under följande villkor:

  • ett anställningsavbrott resulterade i att kvalificeringsperioden har överskridits
  • kvalificeringen var giltig vid tidpunkten för anställningsavbrottet
  • det har inte varit möjligt att förlänga eller bekräfta kvalifikationer på grund av att granskning/provning är tillgänglig

Implementeringen av detta uttalande sker efter ISO:s medlemsorgans och relevanta granskares gottfinnande.

Utgångsdatumet för detta utlåtande togs bort efter sommaren och gäller på obestämd framtid i händelse av framtida nedstängningar.

Utlåtandet, vars tillämpning är frivillig, innebär alltså att man kan tillämpa tre extra månader om intyg, i händelse av till exempel nedstängning, löper ut med avseende på bekräftelse eller förlänging.

För "granskare", se även www.svets.se/granskare.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se