Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inget landslag till yrkes-EM

Worldskills Sweden har i samarbete med yrkespartners, experter och tävlande beslutat att inte skicka något yrkeslandslag till yrkes-EM i Graz 2021.

Under den senaste tiden har det funnits en stor osäkerhet kring ett eventuellt deltagande på EuroSkills 2021 eller inte.

WorldSkills Sweden har fört dialog med yrkespartners, experter och tävlande samt har även aktivt deltagit i den dialog som finns inom ramen för WorldSkills Europe.

World Skills Sweden har jobbat parallellt med frågan för att inte tappa tid och för att möjliggöra så mycket förberedelsetid som möjligt.

WorldSkills Swedens styrelse har igår enhälligt beslutat att inte skicka något yrkeslandslag till Yrkes-EM i Graz 2021.

Anledningarna till detta är delvis det osäkra läget kopplat till Covid-19, men också kopplat till ett kvalitetsperspektiv.

Vi förstår att detta kommer kännas tungt och jobbigt för våra tävlanden men hoppas på allas förståelse för detta beslut.

WorldSkills Sweden ser över möjligheten att erbjuda redan registrerade experter möjlighet att delta utan tävlan i syfte att stötta tävlingen samt bidra i utvecklingen av nästkommande EuroSkills.

När det gäller tävlingsverksamheten, är fokus nu på nästa tävlingsår, både nationellt och internationellt 2022.

Framåt förs diskussioner och dialog om hur våra tävlanden och experter ska visas uppskattning samt vilka andra satsningar som kan inrymmas under 2021.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se