Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

WeldGalaxy - kunskapsplattform för svetsare

The Welding Institute, TWI, i Storbritannien är huvudman för ett stort europeiskt projekt, WeldGalaxy, för att ta fram en omfattande plattform online för kunskap, teknikutbyte, handel och inom svetsning.

WeldGalaxy är en webbplattform med syfte att dels tillgängliggöra verktyg och en stor mängd sökbar information om svetsning online, dels vara ett forum för business to business (B2B) kontakter som samlar globala köpare och säljare inom EU av svetsutrustning, förnödenheter och tjänster inom svetsområdet. Projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Projektets första del är i sin slutfas och en första försökssajt är drifttagen för utvärdering.

En mängd verktyg

Plattformen ska innehålla en mängd verktyg för beräkning och kunskapsinhämtning, men även för att skapa kontakter med leverantörer och kunna jobba med anbud på tekniska lösningar (B2B).

Man loggar in som användare eller som leverantör och systemet kan hantera offertförfrågningar och anbud på lösningsförslag från ett stort antal leverantörer som anslutit sig till plattformen.

En del av plattformen omfattar en s.k. chatbot där användaren kan chatta med en robot som slår i TWIs stora kunskapsdatabas med information, frågeställningar och lösningar kring svetsteknik som byggts upp under flera årtionden. Frågorna kan vara ostrukturerade och bearbetas av en AI-modul. Om någon nödvändig parameter saknas i användarinmatningen tar chatboten upp en konversation med användaren tills alla nödvändiga parametrar tillhandahålls. Chatbotsvaren kan svara i form av text och/eller interaktiva UI-kort med knappar, bilder, diagram och 3D-modeller.

Självlärande

Chatboten ska kunna lära av användaraktivitet genom så kallat självlärande. Om en fråga inte förstås föreslår chatboten flera möjliga lösningar för användaren. Efter användarens val lär sig chatboten användarmönstret för varje användare. Därför blir chatboten mer personlig med mer användarengagemang. Det är också meningen att den ska finnas tillgänglig på ett flertal europeiska språk.

Ett konsortium med elva organisationer har bidragit till innehållet i plattformen. Ett flertal verktyg för analys, simuleringar och beräkningar har skapats.

Luleå tekniska universitet

Ett exempel är ett verktyg som skapats av Luleå Tekniska Universitet, LTU, som ingår som partner i projektet.

– Institutionen har en lång tradition av arbete med svetssimulering och har skapat en modul i plattformen med ett förenklat verktyg för svetssimulering, säger Andreas Lundbäck, biträdande professor på LTU avdelning hållfasthetslära.

Verktyget ska kunna användas av personal utan tidigare ingående erfarenhet av simulering. Med svetsparametrar och materialdata som indata kan man göra simulering för att förutsäga egenspänningar och deformationer efter svetsning.

Programvaran för simulering i plattformen är helt utvecklad inom projektet eftersom kommersiella programvaror är förknippade med licenser som begränsar tillgängligheten online.

LTU har andra sammanhang jobbat med fasomvandlingsmodeller för kolstål som kan bilda martensit. Det finns därför möjlighet att komplettera verktyget med simulering av hårdhet och seghet i en eventuell fortsättning av projektet enligt Andreas Lundbäck.

Mer information om projektet hittar du via www.weldgalaxy.eu

Mathias Lundin
Svetskommissionen

Undertecknad ingår i Advisory Board för projektet WeldGalaxy

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se