Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Klart vilka orter som får AF:s upphandling

Listan över de orter som nämdes i artikeln "Minskade anslag till Arbetsförmedlingen ..." finns nu via Arbetsförmedlingen/Planerade upphandlingar. Om det fungerar att kompensera minskningen genom att styra över mot Yrkesvux återstår att se, men "alla kan inte rimligtvis stå längst från arbetsmarknaden".

Upphandlingen planeras att omfatta 35 orter, jämfört med tidigare 52 orter, med bibehållen volym på respektive ort.

35 orter får upphandling

Minskningen är inte helt lätt att kalkylera. Men en kvalificerad gissning är att den landar på <rättning*> ca 30 % (baserat på 35 av 52 orter med minst bibehållna volymer, även kalkylerat med att de orter som fått stryka på foten är något mindre än genomsnittet). <rättning*> Dessutom ligger fem ytterligare orter utandför denna upphandling.

Upphandlingen kan utökas nästa år

Som nämndes i artikeln från förra veckan artikeln "Minskade anslag till Arbetsförmedlingen ..." kommer inte omstruktureringen av Arbetsförmedlingen som någon överraskning. Det stod redan klart i januariavtalet. Om politikernas idé att de minskade anslagen till AF ska kompenseras med att styra mot Yrkesvux kommer att fungera återstår ju att se. "Problemet försvinner ju inte, personerna finns ju kvar". Det finns signaler att AF:s volymer kan komma att öka under nästa år om man inte får upp de totala volymerna med t.ex. Yrkesvux.

Erbjuda utbildning i olika skolformer

Men händelseutvecklingen visar på vikten av att som utbildare se det strategiska i att erbjuda utbildning i olika skolformer, dels för att säkra finansieringen, men dels också för att säkra elevunderlaget. Om man öppnar dörren hos en svetsutbildare ser man ju egentligen inte vad det är för skolform: Gymnasium (K), Komvux (K), Yrkesvux (SV), Yrkeshögskola (MYH), Arbetsförmedling (AF), Kriminalvård (KV), Yrkesintroduktion (YA).

K - Kommunal finansiering av utbildningen och CSN för individ
SV - Statlig finansiering via Skolverket av kommunal vuxenutbildning och CSN för individ
MYH - Statlig finansiering via Myndigheten för yrkeshögskolan av utbildningen och CSN för individ
AF - Statlig finansiering via Arbetsförmedlingen (AF) av utbildningen och arbetslöshetsunderstöd för individ
KV - Statlig finansiering av utbildning och individ
YA - Skattelättnad för företaget genom slopade arbetsgivaravgifter under första året (kan förlängas) av Yrkesintroduktionsanställning samt statligt bidrag för utbildningsinsatserna.

I vår stora branschsamverkan följer vi den fortsatta utvecklingen med tillförsikt, vi fortsätter våra intensiva ansträngningar att öka kravställandet på kvalitetssäkrade svetsutbildningar (IW) och vi rapporterar vidare om de faktiska händelserna. Önskar alla inblandade stort lycka till.

De aktuella orterna

Här är listan på orterna: Malmö, Ronneby, Olofström, Karlskrona, Ljungby, Växjö, Göteborg, Halmstad, Borås, Trollhättan, Skövde, Jönköping, Västervik, Kalmar, Vimmerby, Eksjö, Mjölby, Söderort Stockholm, Fagersta, Västerås, Köping, Nyköping, Eskilstuna, Borlänge, Arvika, Säffle, Karlstad, Kalix, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Lycksele, Östersund, Sundsvall, Bispgården.

 

* "rättning" ovan betyder att efterföljande uppgift korrigerats något efter publiceringen 29 augusti. De orter vars avtal går ut i aprill är med i listan, men 5 orter ligger utanför denna upphandling. Det gör också att uppskattad minskning av totalvolymen blir något större, ca 30 isf 25 %.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se