Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Till er som utbildar

Stort tack till er som är med i arbetet att utbilda enligt internationella riktlinjer. Ni följer branschens krav på bra utbildning för de som ska arbeta inom industrin imorgon.

OBS! Om det sker en större förändring hos en IW-skola, t.ex. att man byter ansvarig lärare, ska detta, enligt utbildningsriktlinjen och skolans egen kvalitetshanbok, omgående meddelas till ANB.

Vill du bedriva en diplomutbildning?

Du kan ansöka till Svetskommissionen om att bli en av våra godkända utbildare. Att vara godkänd av Svetskommissionen ses som en kvalitetsstämpel och är ett bevis på att utbildningen håller internationellt hög standard och följer branschens krav.

Kontakta oss och skicka in en ansökan tillsammans med aktuell dokumentation kring utbildningen. Efter godkänd granskning kan ni få starttillstånd. Efter att utbildningen startat kommer en representant från Svetskommissionen ut till er och gör en ingående kvalitetsrevision. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade kan ni bli godkända utbildare. Titta på hur ansökan ser ut genom länken nedan:

Ansökan om att bedriva högre internationell diplomutbildning Pdf, 129.7 kB.

Ansökan om att bedriva utbildning till internationell svetsare, IW Pdf, 132.2 kB.

Ansökan om att bedriva EWF-utbildning Pdf, 129.7 kB.

Avgifter/kostnader

Kostnader för utbildare berör diplom, certifikat, examinering och revisioner. Systemets drift ska vara självfinansierat och avgifter täcker faktiska kostnader. För aktiviteter som sker i samband med kvalitetsgranskaning och revision ligger avgifterna under självkostnadspris. Det betyder att Svetskommissionens medlemmar subventionerar kostnaderna.

Exempelvis är kostnaden för IW-godkännande 28 000 kr. IW-godkännande innebär en kvalitetsgranskning av dokumentation och en fysisk revision hos utbildaren som ska säkerställa branschens krav som går längre och djupare än de krav Skolverket har. Först efter godkänd granskning får utbildaren starttillstånd. Efter att utbildningen startat genomför Svetskommissionen ingående och återkommande kvalitetsrevisioner.

Avgifterna beslutas av styrelsen för de internationella utbildningarna och prislistan för utbildare hittas i kvalitetshandboken Kap 4, bil 3. Pdf, 378.3 kB. (speciellt lösenord för utbildare krävs för handboken).

Riktlinjer och regler för IIW/EWF-utbildningarna

Här laddar du ner gällande utbildningsriktlinjer för de internationella (IIW) och europeiska (EWF) utbildningarna (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

IIW:s regeldokument

Här laddar du ner IIW:s regeldokument 001 (rev 5-14) som är det övergripande kvalitetsstyrande dokumentet för utbildningarna. Del tre och fyra styr utbildning och examinering. (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Kvalitetshandbok IIW-/EWF-utbildningarna

Godkända utbildningsanordnare, examinatorer och övrig behörig personal inom IIW-/EWF-utbildningarna kan ladda ner Svetskommissionens kvalitetshandbok (Speciellt lösenord för utbildare krävs.)

Vi gör vårt bästa för att stödja er och har samlat viktig information på denna sida. Är det något du saknar eller har du andra synpunkter, hör av dig till någon av oss som har hand om de internationella svetsutbildningarna på Svetskommissionens kansli, ANB Sverige.

ANB Sverige oberoende kvalitetsgarant

ANB Sverige har en oberoende ställning inom Svetskommissionen och agerar oberoende i förhållande till marknadens intressenter, utbildare och Svetskommissionens övriga verksamhet, avseende bedömning, godkännanden likabehandling, förebygga diskriminering och förebyggande av intressekonflikter.

Utbildare samt de personer som är engagerade inom utbildningssystemet är införstådda med Svetskommissionens idé om samsyn (läs mer) och agerar också i enlighet med de krav som ställs på utbildningssystemet (ANB Sverige) enligt ovan.

Det riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten finns tillgängligt för utbildare och personer som verkar inom utbildningssystemet.

Angående särskilda regler under Covid-19

IIW har cirkulerat ett dokument som beskriver rekommendationer för utbildning av svetsare som gällde under Covid-19 pandemin. Dokumentet är på engelska.

Recommendations for welder training during Covid-19 pandemic Pdf, 2.9 MB.

Dessa särskilda regler har upphört gälla, men kan bli aktuella vid nytt utbrott, med nya restriktioner.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

Kontakta Elisabeth Öhman eller Åsa MadoniaANB Sverige, Svetskommissionen, för mer information.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se