Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lämna ditt förslag

Det är viktigt att den fogningstekniska branschen tar del av de allmänna medel som finns tillgängliga för forskning och utveckling.

Vi behöver samverka för att öka mängden projektidéer och ansökningar och du kan vara med och påverka. Just nu har forskningsfinansiärerna särskilt fokus på konsortier med små och medelstora företag (SMF). Lämna dina förslag nedan så kanske du och ditt företag kan medverka i kommande finansierade projekt.


Vad är viktiga utvecklingsområden för ditt företag? (flera val möjliga)

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se