Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Standarder

Vill du beställa en standard?

Vill du beställa ett eget exemplar av någon av nedanstående standarder så kan du göra det hos Svensks institutet för standarder: www.sis.se

Behöver du mer information? Kontakta Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01 


Svetsstandarder på området laser- och elektronstrålesvetsning och besläktade förfaranden

Med svetsstandarder menas horisontella (applikationsobundna) standarder som behandlar svetsning och besläktade förfaranden och som i huvudsak produceras i CEN/TC 121 och ISO/TC 44.

Lasersäkerhet

SS-EN 60825-1:2005 Safety of laser products -
Part 1: Equipment classification, requirement and user guide

SS-EN 60825-2:2005 Safety of laser products -
Part 2: Safety of optical fibre communication systems

SS-EN ISO 11553-1:2005 Safety of machinery - Laser processing machines -
Part 1: General safety requirements

Rekommendationer för svetsning

SS-EN 1011-6:2005 Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding

SS-EN 1011-7:2004 Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding.

Procedurkontroll

SS-EN ISO 15609-6:2013 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsdatablad - Del 6

SS-EN ISO 15609-3:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification. Part 3: Electron beam welding, som ersätter

SS-EN ISO 15609-4:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification. Part 4: Laser beam welding, som ersätter

SS-EN ISO 15614-11:2002 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure tests. Part 11: Electron and laser beam welding


Kvalitet

SS-EN ISO 9013:2004 Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances, omfattar laserskurna snitt och ersätter ISO 9013:1992

SS-EN 12584:1999 Classification of imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts, with explanations

SS-EN ISO 13919-1:1996 Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel (konfirmerad 2001)

SS-EN ISO 13919-2:2001 Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels för imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys

Provning

SS-EN 1711/AI:2004 Non destructive examination of welds - Ultrasonic methods - Eddi current examination of welds by complex plane analysis.

ISO 22826:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam

ISO 22827-1:2005 Acceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines -
Part 1: Laser assembly

ISO 22827-2:2005 cceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines -
Machines with optical fibre delivery - Part 2: Moving mechanism

SS-EN ISO 15616-1:2003 Acceptance tests for CO2 - laser beam machines for high quality welding and cutting -
Part 1: General principles, acceptance conditions

 
Utrustning

SS-EN ISO 11145:2006. Optical and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Vocabulary & symbols

SS-EN ISO 11146:2005. Optical and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam parameters: Beam widths, divergence angle and beam propagation factor

SS-EN ISO 11554:2006 Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics

SS-EN ISO 13694 Optics and optical Instruments - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power (energy} density distribution

SS-EN ISO 14744-1:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 1: Principles and acceptance conditions

SS-EN ISO 14744-2:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beamwelding machines -
Part 2: Measurement of accelerating voltage characteristics

SS-EN ISO 14744-3:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 3: Measurement of beam current characteristics

SS-EN ISO 14744-4:2000 Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 4: Measurement of welding speed

SS-EN ISO 14744-5:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beamwelding machines -
Part 5: Measurement of run-out accuracy

SS-EN ISO 14744-6:2000 Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 6: Measurement of stability of spot position

SS-EN ISO 15616-1:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting -
Part 1: General principles, acceptance conditions

SS-EN ISO 15616-2:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting -
Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy

SS-EN ISO 15616-3:2003 Acceptance tests for CO2 laser beam machines for welding and cutting -
Part 3: Calibration of instruments for measurement of gas flow and pressure

ISO 22827-1:2005 Acceptance tests for Nd: YAG laser beam welding machines - machines with optical fibre delivery - Part 1: Laser assembly

PDF

Senast ändrad av: Peter Norman

 


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en fristående branschgrupp med samarbete med Svetskommissionen

Facebook

Kontakt

Lasergruppen Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, tel: 08-120 304 00, e-post: info@svets.se