Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till Lasergruppen!

Skärning, svetsning, borrning och värmebehandling med laser ökar fortsatt snabbt världen över. CO2-lasern är etablerad för framförallt planskärning av plåt, medan Nd:YAG-lasern med robot och flexibel fiberöverföring av laserstrålen tar över bilfabrikernas linjer för både svetsning och skärning. Direkt-diod-lasern med sin höga verkningsgrad och kompakta uppbyggnad kommer också starkt för tillämpningar där en lägre strålkvalitet duger, t ex härdning, hårdlödning och värmeledningssvetsning.

Lasertekniken har en flexibilitet som få industriella produktionsprocesser erbjuder.

 

Lasergruppen bildades 1988 för att främja verkstadsindustrins användning av laserteknik, främst för skärande bearbetning och svetsning, samt för att utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Lasergruppen främjar gemensamma intressen samt företräder branschen och utgör ett kontakt/informationsnät för denna gentemot nationella och internationella myndigheter, organisationer samt forskningsorgan.

Lasergruppen ger ut medlemstidningen Lasernytt tre gånger per år och har sitt kansli hos Svetskommissionen. Svetskommissionen är en organisation för opartiskt samarbete mellan företag, institutioner och myndigheter i syfte att bidra till fogningsteknikens utveckling i Sverige. Kommissionen bildades 1931 av Ingenjörsvetenskapsakademin IVA och består av över 300 medlemsföretag. Bland dessa finns verkstadsföretag och företag som tillverkar och säljer produkter och tjänster för fogning och skärning, samt användare av svetsade produkter.

Se Lasergruppens stadgar Pdf, 101.2 kB.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en fristående branschgrupp med samarbete med Svetskommissionen

Hitta oss på Facebook

Kontakt

Lasergruppen Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, tel: 08-120 304 00, e-post: info@svets.se