Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Antagningskrav till internationell framtagna diplomutbildningar

På denna sida finns antagningskrav till olika diplomutbildningar samlade. Vad kan du utbilda dig till i dag? Vad behöver du eventuellt komplettera med för att kunna läsa vidare? Mer information återfinns under respektive utbildning.

Utbildning till svetsare, IW

Svetskommissionen som branschorganisation rekommenderar att man väljer en utbildare som är kvalitetsgranskad och godkänd via Svetskommissionens oberoende revisorer. De utbildarna är behöriga att utbilda IW-svetsare.

Utbildningen består av teori och praktik på en nivå som ska ge de bästa förutsättningarna att snabbt komma in i arbetet hos en framtida arbetsgivare. Svetsutbildningen kan ge både IW-diplom och svetsarprövningsintyg för de metoder, material och nivåer man väljer att satsa på.

Antagningskrav

 • Inga formella förkunskaper för att påbörja utbildningen. Innan IW-modulerna påbörjas bör läraren tillse att tillräckliga kunskaper i metallbearbetning finns.

Utbildning till svetsspecialist, IWS

Rollen som svetsansvarig eller svetslärare på en yrkesutbildning kräver gedigen yrkesvana. Men också en förståelse för själva svetsprocessen. Som utbildad till internationell svetsspecialist får du en mycket bra teoretisk grund och kvalificerar dig att arbeta med tillsyn vid svetsning.

Antagningskrav

Det finns flera ingångsvägar till utbildningen.

 • 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskola och inträdesprov. Minimum ålder 23 år.
 • 3 års svetsrelaterad yrkeserferenhet samt
  • avslutad utbildning på industritekniska programmet med inriktning svets.
  • eller motsvarande äldre gymnasial yrkesutbildning med inriktning svets.
  • eller motsvarande utbildning via Komvux
  • eller avslutat gymnasieprogram samt arbetsmarknadsutbildning med IW-inriktning.

Utbildning till svetsingenjör, IWE, och svetstekniker, IWT.

Svetsingenjörsutbildningen finns som inriktning för studerande på civilingenjörsprogrammet på KTH. Externa elever antas via Svetskommissionen till både svetsingenjörs- och svetsteknikerutbildningen. Utbildningen är lika för båda nivåerna men behörighetskrav och examinering skiljer sig åt.

Antagningskrav IWE

 • Bachelor of Science, högskoleingenjör, eller högre.

Antagningskrav IWT

 • 4-årigt tekniskt gymnasium.
 • eller ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning.
 • eller examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
 • eller: IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå inom 8 år från diplomets utfärdande samt skriftligt inträdesprov.

Utbildning till svetskonstruktör, IWSD

Som konstruktör av svetsade produkter är kunskaper om svetsens inverkan på konstruktionen avgörande för produktkvalitet och produktivitet. Behovet av att vidareutbilda Sveriges konstruktörer är stort och allt fler företag ser detta som en del av riskhantering. Något som också lyfts i ISO 9001:2015.

Antagningskrav IWSD-S (Standard)

 • 3 års svetsrelaterad yrkeserferenhet samt
  • avslutad utbildning på industritekniska programmet med inriktning svets.
  • eller motsvarande äldre gymnasial yrkesutbildning med inriktning svets
 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs matematik D.

Antagningskrav IWSD-C (Comprehensive)

 • 4-årigt tekniskt gymnasium.
 • eller ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning.
 • eller examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper på högskoleingenjörsnivå.

Utbildning till svetskontrollant, IWI

En roll som kan underlätta mycket på ett företag med svetsande verksamhet är svetskontrollantens. En IWI kan bistå konstruktörer i utformning av svetsdetaljer på ritningar. Innan svetsningen påbörjas kontrolleras grundmaterial, tillsatsmaterial, svetsprocedurer och svetsarnas behörighet. Andra parametrar att kontrollera är fogutformning, värmebehandling och övriga förberedelser samt att övervakning sker under svetsning. Inspektören ska sedan ha kunskap att avgöra vilka fogar som ska kontrolleras med vilka OFP-metoder, kunna analysera resultaten och rapportera.

Antagningskrav IWI-S (Standard)

 • IWS-diplom ger behörighet för antagning direkt till WI-delen av utbildningen.

Antagningskrav IWI-C (Comprehensive)

 • Lägst IWT-diplom för antagning till WI-delen av utbildningen.


Lycka till. Du är efterfrågad. 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Karriär

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller ANB Sverige

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se