Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utbildningsnyckel

För att hjälpa dig att hitta rätt utbildning följer här en kort beskrivning av det du behöver veta eller kunna förmedla till beslutsfattare på ditt företag.

Tillsyn vid svetsning

Tillsyn regleras av standarden ISO 14731. Personal för tillsyn vid svetsning ska kunna visa tillräcklig teknisk kunskap för att alla tilldelade uppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt

Omfattningen av kompetens beror på produktionens krav. International Institute of Welding har utarbetat riktlinjer som säkerställer minimikrav på kompetens för de tre nivåerna som anges i standarden:

  • Personal med omfattande teknisk kunskap - internationell svetsingenjör, IWE
  • Personal med normal teknisk kunskap - internationell svetstekniker, IWT
  • Personal med grundläggande teknisk kunskap - internationell svetsspecialist, IWS

Konstruktion av svetsade produkter

Det är inte självklart att en konstruktör förstår vikten av att ta hänsyn till svetsningen när det gäller en produkts utformning. Med rätt kunskap hos konstruktören kan stora kostnadsbesparingar göras. Risk för problem under produktion eller ännu allvarligare - risk för haverier i den färdiga produkten - kan minimeras.

Utbildningen till internationell svetskonstruktör, IWSD, vänder sig till konstruktörer men även beräkningsingenjörer, produktutvecklare, kontroll- och besiktningsmän, svetsansvariga och inköpare.

Kontroll vid svetsproduktion

Många företag skulle gagnas av att ha personal med kvalifikationer i nivå med IWI, internationell svetskontrollant. Utbildningen ger personalen kunskaper att kontrollera tillverkningsunderlag som ritningar och WPS:er, kvalifikationer för svetsande personal, vilka svetsar som är kritiska och behöver kontrolleras med oförstörande provning, vilka metoder som är lämpliga, samt kunna tolka resultat och sammanställa detta i rapportform.

Utbildningen till IWI ger fördjupande kunskaper i både svetsteknologi och svetsinspektion.

Mer information

Läs mer om respektive utbildning, inträdeskrav och omfattning på svets.se/utbildninganb

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Internationella diplomutbildningar

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se