Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utgivningsplan Svetsen

För dig som är intresserad av att publiceras eller annonsera i tidningen, här hittar du utgivningsplanen Pdf, 147.3 kB. med alla viktiga datum. För annonsering, kontakta Annonshuset. För material till tidningen, kontakta redaktören Jens Nyström.

Senast ändrad av:

Jens Nyström


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se