Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utgivningsplan Svetsen

För dig som är intresserad av att publicera eller annonsera i tidningen hittar du här utgivningsplanen, med viktiga datum. För annonsering, kontakta Annonshuset. För material till tidningen, kontakta redaktören Sonja di Gleria.

Utgivningsdag

Tema 2020

Manusstopp

Sista dag annonsbokning

1. 13 mars

Svetsning i Sverige

20 januari

14 februari

2. 8 maj

Mässan; utställare och leverantörer

12 mars

9 april

3. 23 oktober

Framtiden

28 augusti

23 september

4. 11 december

Utbildning, kompetens

16 oktober

13 november


Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
07 juli 2020


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se