Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Annonsera i Svetsen

Svetsen är en tidning som inriktar sig mot målgruppen beslutsfattare och aktivt verksamma inom verkstadsindustri, järn- och stålverk, metallverk, tekniska högskolor och andra institutioner för utbildning. Till området svetsning räknas även limning, lödning, mekanisk fogning, termisk sprutning och skärning, kvalitetskontroll, materialfrågor, hälsa och säkerhet. 

Kontakta Annonshuset AB:

Om du är intresserad av att annonsera i Svetsen, kontakta Patrik Swenzén på Annonshuset​.

Patrik Swenzén
Tel: 08-662 75 00
Skicka e-post till Annonshuset

Svetsen har en upplaga på cirka 2 600 exemplar och ges ut med fyra nummer per år. Tidningen distribueras till kontaktpersoner på Svetskommissionens medlemsföretag, till medlemmarna i Svetstekniska Föreningen samt till enskilda prenumeranter. Annonserna finns även med i den digitala varianten av tidningen.

Svetsen informerar om produktnyheter, nya standarder, utbildning, aktuell litteratur med mera samt bevakar utvecklingen inom området och sprider kunskap och erfarenheter från hela världen.

Svetsen är skräddarsydd för dig som vill nå ut till en kundkrets med behov av produkter och tjänster inom fogningsområdet, inom konstruktion, produktion, automation, kontroll, miljö och säkerhet. Som annonsör i Svetsen når du dessutom de som i avgörande utsträckning deltar i och påverkar sina företags inköpsprocesser

annonsstorlek och -pris

Senast ändrad av:

Jens Nyström


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se