Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Bra arbetsmiljö ger bra resultat

Det finns risker i samband med fogningsarbete, men de kompenseras av bra skydd och effektiva hjälpmedel.

Svetsning är ett hantverk som kräver skickliga svetsare. Men för att en duktig svetsare ska göra ett bra jobb krävs en bra arbetsmiljö och säkra förhållanden.

Arbetsmiljölagen

För arbetsgivare gäller vissa regler och skyldigheter för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen Dem hittar du i Arbetsmiljölagen. Här finns också regler om vad som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vad kan du göra själv?

Det viktigaste för att skydda sig är att använda de hjälpmedel som finns på rätt sätt. Hjälp med hur du bäst skyddar dig och din hälsa när du svetsar hittar du på webbplatsen Svetsarätt.

Använd rätt andningsskydd

Att använda andningsskydd är självklart, men det kan vara svårt att veta vilken typ som ska användas. På webbplatsen Kunskap och information om andningsskydd får du all hjälp du behöver.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2020

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se