Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Ytmodifiering och märkning med laser

Området ytmodifiering med laser inkluderar ythärdning, påsvetsning, upplegering, texturering och ytimpregnering. Det har ännu inte nått industriell användning i samma omfattning som skärning och svetsning

Märkning med laser

Den mest förekommande av alla bearbetningsmetoder med laser är lasermärkning och den är etablerad inom de flesta industribranscher. I Sverige används märklasrar flitigt i industriell produktion.

Detta är en metod som fått stor spridning under senare tid och utvecklats mycket. Fördelarna med lasermärkning är att det görs snabbt, nästintill kostnadsfritt och att trycket blir permanent. Märkningen kan ske på material som plast, metall, glas, keramik, trä eller papper. En annan fördel är att märkningssystemet kräver minimal tillsyn och underhåll eftersom det oftast arbetar utifrån ett förinställt program. Detta gör att märkningen kan ske näst till helt utan tillsyn.

Hur går det till

Två huvudsakliga metoder används inom lasermärkning. Den ena metoden används genom att laserljuset riktas med hjälp av en optik så att strålen ritar upp tecken och symboler på märkytan. Rörelserna styrs då från en dator vilket gör symbolerna och tecknen mycket detaljrika och med hög upplösning. Den andra metoden fungerar genom att en laserenhet skickar korta ljuspulser genom schabloner (mask) vars mönster överförs till produkten.

Exempel på märkning med laser:

- Data, matrix- och streckkordsmärkning
- Artikelnummer
- Dekorativt
- Logotyper
- Stora och små serier
- Enstyckstillverkning
Några exempel på produkter som man märker med laser är kirurgiska komponenter, elektronik-, fordons-, vitvarukomponenter osv.

Olika märkningstekniker med laser:

- Anlöpning: En metod som ger en slät, mörk yta och det absolut bästa märkresultatet. Tekniken används främst när kraven på renlighet är höga, eftersom anlöpningen ger hög ytjämnhet dvs. lätt att rengöra.

- Ytoxidation: En relativt snabb metod som används när kraven på renlighet och ytjämnhet inte är lika hårda. Tekniken ger en liten relief i brun eller grå ton, detta beroende på vilket material som användas.

- Gravering: vid lasergravering avlägsnas en del av materialet på några tiondels millimeters djup så att det blir en nedsänkning.

- Ablation: med denna teknik avlägsnar man ett eller flera ytskikt för att sedan visa färgen på det underliggande materialet. Man använder ablation på knappar i transparant material, eller på formsprutade paneler. För denna teknik används lämpligen, vissa etikettmaterial, lackad eller anodiserad aluminium eller lackad laminerad/folierad plast.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


En del av

Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Lasergruppen Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, tel: 08-120 304 00, e-post: info@svets.se