Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 17632

Rörelektroder för olegerat stål och finkornstål.

FM1 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 17632-A - T 46 3 1Ni B M 4 H5

där obligatorisk del är ISO 17632-A - T 46 3 1Ni B M

och där

A       Läs mer om "cohabitation"
T      = rörelektrod för gasmetallbågsvetsning;
46    = hållfasthet och förlängning (minimisträckgränsen 460 MPa);
3      = slagseghet (47 J vid -30 °C);
1Ni   = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (1,1 % Mn och 0,7 % Ni);
B      = elektrodens fyllnadstyp (basisk fyllnad);
M      = skyddsgas (blandgas);
4      = svetsläge (horisontell stumsvets och liggande kälsvets);
H5    = vätetal (max 5 ml/100g).


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se