Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 14343

Trådar och stavar för rostfria och värmebeständiga stål.

FM5 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 14343-A - G 19 12 3 L Si
där
A                  Läs mer om "cohabitation"
G                  = beteckning för produkt/metod
                        G för gasmetallbågsvetsning (MIGMAG)         
                        S för pulverbågsvetsning                               
                        W för gasvolframsvetsning (TIG)                   
19 12 3 L Si  = kemisk sammansättning hos trådelektroden/staven


Trådelektroder för gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG)


Trådelektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning

Observera: om beteckningen startar med S är detta ett tillsatsmaterial för pulverbågsvetsning vilket alltid är typkontrollerat (och CE-märkt) som en elektrod/pulver-kombination. Detta anges i tabellen med produktnamn för trådelektrod + pulver.


Stavar för gasvolframsvetsning (TIG)

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se