Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elektrodportalen

Länkarna till respektive datablad kan vara brutna eftersom leverantörernas sidor uppdaterats. Vi ber om ursäkt för detta och hänvisar i så fall till att söka på respektive leverantörs hemsida. Vissa versioner av webbläsare har problem att visa listorna med tillsatsmaterial. Prova i så fall en annan webbläsare.

För val av tillsatsmaterial för svetsning (trådar, bågsvetselektroder, stavar, band och elektrod/pulver-kombinationer) CE-märkta enligt Byggproduktförordningen, CPR, 305/2011 (som ersatt tidigare Byggproduktdirektivet, CPD, 89/106/EG), genom SS-EN 13479. Välj elektrodtyp i figuren:

Elektrod

Observera att Svetskommissionen ansvarar inte för tillsatsmaterialens egenskaper eller avvikelser och eventuella förändringar med fördröjd inverkan på innehållet.

Saknar du något material?

Vissa tillverkare/leverantör har CE-märkta tillsatsmaterial som ännu inte listats här. Kontakta Mathias Lundin om det är något tillsatsmaterial du saknar.

Anmälda organ kan identifieras från de fyra första siffrorna i intygsnummret och kan kontaktas via Europeiska kommissionens hemsida. CE-märkningens riktighet kan verifieras med respektive anmält organ.

Egenskaper och kemisk sammansättning

Under varje typ av tillsatsmaterial ovan presenteras ett exempel på tillsatsmaterialbeteckning. För utförlig information om egenskaper och kemisk sammansättning se respektive standard (se översikt över standarder för tillsatsmaterial för svetsning Pdf, 73.6 kB.) eller SIS Handbok 15: kapitel 16.

Produktnamnen är länkade till respektive produktdatablad på tillverkarens/leverantörens hemsida. I de fall där länk till produktdatablad saknas hänvisas till respektive tillverkare/leverantör.

Här hittar du kontaktuppgifter för de varumärken som presenteras.

Flera av ISO-standarderna i matrisen ovan är s.k. cohabitation standards där indelningsbeteckningen kompletteras med "-A". Läs mer.

Vilken standard följer ni?

CE-märkta tillsatsmaterial krävs alltså för konstruktioner som faller under Boverkets föreskrifter, men elektroderna i Elektrodportalen kan även utnyttjas vid kvalificering av svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15610 (kvalificering m.h.a provat tillsatsmaterial). Byte mellan olika fabrikat är tillåten inom samma grupp enligt SS-EN ISO 15614-1 om det ej krävs att slagseghetsegenskaper ska verifieras.

För svetsning av byggkonstruktioner under Boverkets och Vägverkets bestämmelser ska tillsatsmaterialet levereras med kontrollintyg typ 2.2 enligt SS-EN 10204, se Vägverkets utlåtande Pdf, 349.9 kB. (numera Trafikverket).

AGS 443 är ansvarig bakgrundsgrupp för standardiseringen av tillsatsmaterial för svetsning och initiativtagare till Elektrodportalen.

Elektrodportalen har ersat tidigare Elektrodlistan.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.s

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om Elektrodportalen, kontakta Mathias Lundin.

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se