Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 443 - Tillsatsmaterial för svetsning

AGS 443 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 03 "AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning". Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år på Svetskommissionen eller något av medlemsföretagen.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 443 ska behandla frågor som rör standardisering av tillsatsmaterial för svetsning.

Gruppen bevakar arbetet inom CEN/TC 121/SC 3 och ISO/TC 44/SC 3.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 443 kan du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 443) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
27 augusti 2020

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se