Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 45 - Elektrisk smältsvetsning

AG 45 är en fast arbetsgrupp under K4. Gruppen sammanträder två gånger per år hos medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

Hålla sig kontinuerligt underrättad om den tekniska utvecklingen inom området varvid de viktigaste metoderna att bevaka är manuell metallbågsvetsning, pulverbågsvetsning, MIG-, MAG- och TIG-svetsning samt plasmasvetsning
Studera de olika svetsmetodernas egenskaper och användningsområden
Framföra förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom området.

Bevakningsområden

  • Moderna strömkällor (bågtyper, styrning)
  • Svetsautomation
  • Fogsökning och fogföljning
  • Tillsatsmaterial för svetsning (AGS 443)
  • Fossilfria tillsatsmaterial och EPD (miljödeklaration)
  • International institute Welding, IIW
  • FoU
  • Handböcker och utbildningsmaterial

IIW-anknytning

AG 45 ska bevaka arbetet inom IIWs kommissioner 2 och 12, se IIWs kommissioner.

ISO- och CEN-anknytningar

AG 45 ska i tillämpliga delar bevaka arbetet inom ISO/TC 44/SC 3 och
CEN TC 121/SC 3, genom den svenska bakgrundskommittén AGS 443 Tillsatsmaterial.

Gruppens ordförande är Stephan Boëthius, Corema Svets & Industriprodukter AB.

Vill du veta mera om gruppen och kanske delta i dess arbete, kontakta Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Nesrin Ari

 


Kontakt

Ordförande Stephan Boëthius.

Tf sekreterare Nesrin Ari.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se