Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 45 - Elektrisk smältsvetsning

AG 45 är en fast arbetsgrupp under K4. Gruppen sammanträder två gånger per år hos medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

Hålla sig kontinuerligt underrättad om den tekniska utvecklingen inom området varvid de viktigaste metoderna att bevaka är manuell metallbågsvetsning, pulverbågsvetsning, MIG-, MAG- och TIG-svetsning samt plasmasvetsning
Studera de olika svetsmetodernas egenskaper och användningsområden
Framföra förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom området.

IIW-anknytning

AG 45 ska bevaka arbetet inom IIWs kommissioner 2 och 12.

ISO- och CEN-anknytningar

AG 45 ska i tillämpliga delar bevaka arbetet inom ISO/TC 44/SC 3 och
CEN TC 121/SC 3.

Gruppens ordförande är Stephan Boëthius, Hypertherm.

Vill du veta mera om gruppen och kanske delta i dess arbete, kontakta Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se