Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 42e - Säkerhet vid gashantering

AG 42e är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen sammanträder 2-4 gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Verka för säker hantering av gaser vid svetsning, termisk skärning och termisk sprutning.
  • Arbeta för en god kännedom om säkerhetsrisker, åtgärder och regler inom området genom att ge information i form av rapporter, råd och anvisningar, handböcker, seminarier etc.
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
  • Initiera forskningsprojekt inom området och framföra förslag till forskningsprojekt till Forskningsrådet

Gruppens ordförande är Lars Synnerholm, MSB, Stockholm

Länkar om säkerhet vid gashantering

Kontakt

Vill du veta mera om gruppens arbete kontakta gärna dess sekreterare
Johan Ankre.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se