Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 49 -
Industriell limning

Organisation

AG 49 är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Svetskommissionens arbetsgrupp för industriell limning har funnits sedan 1995 och träffas vanligtvis två gånger per år. Se kalendern för kommande möten.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Gruppens ordförande är Johan Jillestam, G A Lindberg AB, Kista.

För att komma i kontakt med gruppen kan du använda detta formulär.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri. Detta innebär bland annat att

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar, seminarier
  • medverka till framtagning av standarder
  • initiera forskning
  • initiera och arrangera utbildning

Gruppens sammansättning

Medlemmar i gruppen är representanter från Aros Polymerteknik AB, Element Materials Technology AB, G A Lindberg Chemtech AB, Henkel Norden AB, Högskolan i SkövdeKungliga Tekniska Högskolan, RISE AB, Scania CV AB, Sika Sverige AB, SSAB EMEA ABSwerim, Volvo Car Corporation, Volvo Trucks och Volvo Construction Equipment AB.

Standardisering

Översikt över standarder för industriell limning tillgänglig för medlemmar

Praktisk limningsteknik

En "hemma på företaget"-kurs, lämplig för medarbetare på företaget samt kunder. Se bifogad länk: Kompetensmål, prov samt facit.

Litteratur för dig som ska börja limma

Checklista för konstruktörer Pdf, 166.5 kB.
AG 49, infoblad, reviderad 2024

Checklista för limningsarbete Pdf, 125.3 kB.
AG 49, infoblad, reviderad 2024

LITE MER OM LIMNING

Åke Dolk, Svetskommissionen, AG 49, 2011 (184 sidor)

En "handbok" som ger översikt av limningsarbetet och limfogens livslängd. Tillhandahålls av Aros polymerteknik, info@polymerteknik.com

Limma med kvalitet - en handbok, andra upplagan
Helene Karlsson, IVF-skrift 01803, ISBN 91-89158-41-5 (274 sidor)

Limning av aluminium
Sapa Technology (28 sidor)
Lättillgängligt om aluminiumlimning, med exempel på lim och limningar.

Limning av färg- och foliebelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1994 (34 sidor)
Översikt över ett antal lim och beläggningskombinationer.

Limning av kallvalsad och metallbelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1997
Översikt över limningsmöjligheter för plåt i leveranstillstånd, utan förbehandling.

Kemiska arbetsmiljörisker
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2014:43, ISBN 978-91-7930-619-9

Durability of Structural Adhesives
Kinloch, A J/Edt - Applied Science Publishers, London 1984,
ISBN 0-85334-214-8 (360 sidor)

Handbook of Aluminium Technology and Data
J. Dean Minford, Marcel Dekker Inc, New-York*Basel*Hongkong, 1993 (744 sidor)

Samlad kunskap och data om aluminiumlimning, med 4686 referenser.


Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Ordförande:
Johan Jillestam, G A Lindberg Chemtech AB

Sekreterare:
Marie Allvar Kärrbrant.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se