Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 49 - Industriell limning

Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri. Svetskommissionens arbetsgrupp för industriell limning har funnits sedan 1995.

Arbetsuppgifterna är bland annat att:

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar, seminarier
  • medverka till framtagning av standarder
  • initiera forskning
  • initiera och arrangera utbildning

Gruppen träffas två gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Gruppen ordförande är Johan Jillestam, G A Lindberg AB, Kista. Ansvarig från Svetskommissionens kansli är Marie Allvar Kärrbrant.

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

Företag som finns representerade i gruppen

3M Svenska AB, Aros Polymerteknik AB, Bostik AB, Compo Systems AB, Element Materials Technology AB, G A Lindberg Chemtech AB, Henkel Norden AB, Högskolan i Skövde, RISE IVF AB, Scania CV AB, Sika Sverige AB, SIS, SSAB EMEA AB, Volvo Car Corporation, Volvo Construction Equipment AB, Kungliga Tekniska Högskolan

Expertpanelen

Sofia Wilhelmsson, Element AB och Karin Segerdahl, RISE ingår i Expertpanelen där man som medlem har möjlighet att ställa specifika frågor.

Standardisering

Översikt över standarder för industriell limning tillgänglig för medlemmar

Praktisk limningsteknik

En "hemma på företaget"-kurs, lämplig för medarbetare på företaget samt kunder. Se bifogad länk: Kompetensmål, prov samt facit.

Litteratur för dig som ska börja limma

Checklista för konstruktörer Pdf, 69.9 kB.
AG 49, infoblad, 2013-09-13

Checklista för limningsarbete Pdf, 181.8 kB.
Arbetsgrupp 49, infoblad, 2012-10-19, (2 sidor)

Limma med kvalitet - en handbok, andra upplagan
Helene Karlsson, IVF-skrift 01803, ISBN 91-89158-41-5 (274 sidor)

Limning av aluminium
Sapa Technology (28 sidor)
Lättillgängligt om aluminiumlimning, med exempel på lim och limningar.

Limning av färg- och foliebelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1994 (34 sidor)
Översikt över ett antal lim och beläggningskombinationer.

Limning av kallvalsad och metallbelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1997
Översikt över limningsmöjligheter för plåt i leveranstillstånd, utan förbehandling.

Härdplaster
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2005:18, ISBN 91-7930-459-1
Publikationsservice, Solna

Durability of Structural Adhesives
Kinloch, A J/Edt - Applied Science Publishers, London 1984,
ISBN 0-85334-214-8 (360 sidor)

Handbook of Aluminium Technology and Data
J. Dean Minford, Marcel Dekker Inc, New-York*Basel*Hongkong, 1993 (744 sidor)

Samlad kunskap och data om aluminiumlimning, med 4686 referenser.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Ordförande:
Johan Jillestam, G A Lindberg Chemtech AB

Sekreterare:
Marie Allvar Kärrbrant.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se