Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 448 - Termisk sprutning

AGS 448 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 08 "AGS 448 Termisk sprutning". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 448 ska behandla frågor som rör standardisering inom området termisk sprutning.

AGS 448 ska samarbeta med AG 42c Termisk sprutning.

AGS 448 ska bevaka arbetet inom CEN/TC 240 samt ISO/TC 107/WG 1.

Ordförande är Anders Johansson, Markverkstad Götaland, Skövde.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 448 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 448) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

AGS 448 uppdaterar status för standarder för termisk sprutning.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se