Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Arbetsprogram AG 41a Rostfritt stål, nickelbaslegeringar och titan

AG 41a är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

AG 41a ska behandla frågor som rör svetsning ur materialteknisk synvinkel, med avseende på såväl grundmaterial som svetsgods.

I arbetet ingår att

 • Studera materialfrågor och provningsmetoder som har betydelse för förutsättningarna att svetsa materialen
 • Studera yttre faktorers, främst korrosion, inverkan på svetsförbandets materialtekniska egenskaper
 • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
 • Framföra förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom materialteknologin i avsikt att främja en utveckling mot säkrare och mer ekonomiska svetsförband.

AG 41a ska bevaka arbetet inom IIWs kommission IX. Vidare ska arbetet inom IIW kommission I, II och XII bevakas i den utsträckning det gäller svetsgodsets egenskaper

Gruppen har i sitt arbete delat upp området i bevakningsområden som fördelats mellan gruppens medlemmar

Bevakningsområdena är för närvarande

 • Duplexa rostfria stål
 • Höglegerade austenitiska rostfria stål
 • Andra rostfria stål och nickelbaslegeringar
 • Blandskarvar
 • Lämplighet för mekaniserad TIG-svetsning
 • Rengöring efter svetsning
 • Porbildning
 • Värmebehandling

Gruppens ordförande är Staffan Hertzman

Sekreterare Jonas Saarimäki, tel: 073-318 79 10.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se