Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Arbetsprogram AG 41a Rostfritt stål, nickelbaslegeringar och titan

AG 41a är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

AG 41a ska behandla frågor som rör svetsning ur materialteknisk synvinkel, med avseende på såväl grundmaterial som svetsgods.

I arbetet ingår att

 • Studera materialfrågor och provningsmetoder som har betydelse för förutsättningarna att svetsa materialen
 • Studera yttre faktorers, främst korrosion, inverkan på svetsförbandets materialtekniska egenskaper
 • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
 • Framföra förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom materialteknologin i avsikt att främja en utveckling mot säkrare och mer ekonomiska svetsförband.

AG 41a ska bevaka arbetet inom IIWs kommission IX. Vidare ska arbetet inom IIW kommission I, II och XII bevakas i den utsträckning det gäller svetsgodsets egenskaper

Gruppen har i sitt arbete delat upp området i bevakningsområden som fördelats mellan gruppens medlemmar

Bevakningsområdena är för närvarande

 • Duplexa rostfria stål
 • Höglegerade austenitiska rostfria stål
 • Andra rostfria stål och nickelbaslegeringar
 • Blandskarvar
 • Lämplighet för mekaniserad TIG-svetsning
 • Rengöring efter svetsning
 • Porbildning
 • Värmebehandling


Medlemmar i gruppen:

Alfa Laval Technologies AB

Alleima EMEA AB

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB

Corema Svets & Industriprodukter AB

ESAB AB

FORSMARKS KRAFTGRUPP AB

GKN Aerodpsce Sweden AB

Högskolan Väst

ITW Welding AB

Kemppi Sverige AB

Lincoln Electric

Northvolt Systems AB

Outokumpu Stainless AB

Outokumpu Stainless Forskningsstiftelse

Scania CV AB

Siemens Energy AB

St1 Refinery AB

Svetskommissionen

Swerim AB

Tetra Pak Processing Equipment AB

Westinghouse Electric Sweden

Winteria AB

ÖMV AB

Gruppens ordförande är Johan Löthman.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Vill du veta mer om gruppen, kontakta Joakim Ekeroth.

PDF

Senast ändrad av: Joakim Ekeroth

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se