Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 41b Aluminium

AG 41b är en fast arbetsgrupp under den tekniska kommittén K4. Ordförande är David Hjertsén, Exova AB i Linköping. Gruppen träffas 2-3 gånger per år på Svetskommissionen, hos något av medlemsföretagen eller kombinerat med ett studiebesök på ett företag utanför gruppen som har verksamhet inom området aluminiumsvetsning. Gruppens första möte var 23 maj 1989.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter att studera fogning och skärning av aluminium - fogningsmetoder, skärmetoder, materialfrågor, konstruktiv utformning, utrustning och arbetsmiljö. Detta görs genom bevakning av områden enligt nedan

Indelning av bevakningsområden

1.  a. Aluminiumlegeringar
         - väl svetsbara
         - begränsat svetsbara
     b. Tillsatsmaterial

2.  Konstruktion av
     - transportmedel
     - tryckkärl
     - byggelement
     - övrigt

3.  a. Svetsmetoder inklusive fogutformning
     b. Lödmetoder inklusive fogutformning
     c. Övriga sammanfogningsmetoder

4.  Skyddsgaser

5.  Kontrollmetoder

6.  Tillämpningar och applikationsexempel
     (även reparationssvetsning)

7.  Forskning och utbildning
     - pågående eller önskvärda projekt
     - hur sprida kunskaper och erfarenheter
     - kursplaner: gymnasiet, Lernia, högskola

8.  Robot och svetsmekanisering

9.  Arbetsmiljö

10. Konferenser och mässor

11. Standarder, standardiseringsarbetet

AG 41b ska i sitt arbete i tillämpliga delar beakta arbetsordningen för K4.

AG 41b är svenskt remissorgan för arbetet inom CEN/TC121/SC4/WG4 och ska bevaka arbetet inom IIW Select Comittee Aluminium. Gruppen har även följt arbetet med revideringen av EN 287-2 (SS-EN ISO 9606-2) och EN 288-4 (SS-EN ISO 15614-2) samt arbetet med andra standarder på området aluminium där ansvaret ligger på andra grupper, t.ex. svetsklasser, fogutformning och tillsatsmaterial.

Litteratur för dig som ska börja svetsa aluminium

Goda råd vid aluminiumsvetsning, Svetskommissionen, ISBN 91-630-5056-0 (100 sidor)

Handbok för konstruktörer, Sapa Profiler AB. Finns på Sapas hemsida.

MNC handbok 12, Aluminium (460 sidor).

Kontakt

Vill du veta mer om gruppen, kontakta Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se