Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 14 Utbildning

AG 14 är en fast arbetsgrupp under informationskommittén K1. Gruppen träffas 2-4 gånger per år på Svetskommissionens kansli eller hos något av medlemsföretagen.

AG 14 verkar som Svetsbranschens Yrkesnämnd.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Verka för att utbildningsbehovet täcks för alla kategorier av personal för svetsning, limning och mekaniska sammanfogning.
  • Fortlöpande hålla sig underrättade om den utbildning som finns, önskemål från industrin om utbildningsnivå för anställda och utvecklingen inom och tillämpningen av fogningstekniken.
  • Vara referensgrupp och svara för de svenska synpunkterna i utvecklingsarbetet inom European Welding Federation, EWF
  • Förutse kommande utbildningskrav.
  • Påpeka brister inom utbildningsområdet.
  • Medverka till samordning av olika utbildningsformer och nivåer.
  • Sprida information inom området.
  • Samarbeta med de tekniska högskolorna, Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, och svetsande industri.

AG 14 ska bevaka arbetet inom IIW kommission 14.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Ordförande Thomas Thulin.

Tekniksekreterare Johan Ankre.

I gruppen medverkar intressenter från:

Arbetsförmedlingen, Bessemerskolan, Ekbackeskolan, Fredrika Bremergymnasierna, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Karbergsgymnasiet, Larsson & Kjellberg AB, Lernia Utbildning AB, Montico Kompetensutveckling AB, Montico Teknik AB, Svetsakademin i Sverige AB, Svetskommissionen, Swerim AB, Technogarden, Teknikcollege Masugnen Lärcentrum, Veldi AB, Veldi Kompetens AB.

 

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se