Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 440 - Terminologi

AGS 440 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté ( SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 01 "AGS 440 Terminologi". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 440 skall behandla frågor som rör terminologi inom svetsområdet, bl a svara för de svenska termerna i europeiska och internationella ordlistor.

AGS 440 bevakar arbetet inom IIW Kommission 6 Terminologi, CEN/TC 121/SC 6 Svetssymboler och terminologi och ISO/TC 44/SC 7 Svetssymboler och terminologi. I de två senaste fallen enbart terminologifrågor.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 440 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 440) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se